Het hoofdscherm

Meestal toont QuickTide zijn hoofdscherm. 
Dit scherm heeft altijd een paar vaste onderdelen.

De locatie-balk

Hier in staan de volgende onderdelen.

Om het menu open te klappen

Dit geeft aan met welke locatie er nu wordt gewerkt. 
Klik hierop om een andere locatie te kiezen.
Dit is een "short-cut", het kan ook via het QuickTide menu

Indicator "favoriete locatie" (met klikken gaat deze aan/uit)
Dit zorgt dat de locatie opgenomen wordt in de lijst van favorieten.

De datum-instelling

Onder in het scherm kan de datum worden ingesteld.

Hiermee kun je instellen van welke datum je de getijdengegevens wilt zien. 
Je kan overigen ook gewoon de grafiek naar links of rechts schuiven.
Met het drukken op de knop   Nu   wordt de huidige datum weer ingesteld.

Noot: voor een juiste tijdweergave moet de telefoon of PC op de juiste tijdzone zijn ingesteld.

De tabbladen

Van elke locatie zijn er standaard drie tabbladen met informatie. 
Bij vaarwaters en bruggen is er een vierde tabblad voor passagetijden.

Het tabblad Vast/Los is een heel bijzondere. Lees de speciale pagina hierover.

De grafiek

De belangrijke informatie wordt hierin afgebeeld. Elk tabblad heeft zijn eigen soort grafiek.

Aanvullende informatie

Soms staat er aanvullende informatie op het scherm. In dit voorbeeld staat de springtij-informatie en de de tabel van hoog- en laagwater.  Maar ook dit verschilt per tabblad.  


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Transform Your Word Doc into a Professional-Quality eBook with HelpNDoc