Tabblad Vast / Los

Het tabblad Vast/Los biedt allerlei informatie rond vastlopen, droogvallen en loskomen. 

Voorbeeld van vragen die beantwoord kunnen.

Ik liep zo laat vast, hoe laat kom ik weer los?

Ik liep om 11.30 uur vast, ga ik nog droog vallen?

ik wil twee uur droog liggen, hoe laat moet ik de boot dan vastzetten?

Ik lig voor anker op 1,50 meter diepte. Ga ik ik nog droogvallen?

Belangrijk: Maak een goede inschatting van het tij op jouw plek. Dat is essentieel voor het krijgen van goede resultaten!

Instellen tij op jouw droogval- of vastloopplek

1.Selecteer een locatie in de buurt

2.Vul eventueel onderaan in hoeveel minuten het tij op jouw plek later of eerder de ingestelde locatie

Pas daarna kun je de gewenste vragen gaan beantwoorden.

De locatie heeft nu de toevoeging "Nabij" , in dit geval "Nabij Lauwersoog".
Je gaat namelijk berekeningen maken voor ergens in de buurt van Lauwersoog en dus niet voor Lauweroog zelf.

Wanneer kom ik los?

Kijk eerst hoe laat je precies vastliep

Schuif de lichtgroene pijl, de tijdmarker, naar het tijdstip van vastlopen. In het voorbeeld: 11:31h.
Je kunt ook de dunne blauwe lijn op en neer bewegen en hem zó instellen dat de tijd van vastlopen in beeld is. In het voorbeeld: 11:31h rood omcirkeld.
 Je kan ook het tijdstip van vastzetten numeriek invoeren in het veld "Tijdstip" (zie gele pijl).

Daarna kun je in de grafiek aflezen hoe laat je weer loskomt. In het voorbeeld: 19:57h.

Ga ik droogvallen?

Schuif de lichtgroene pijl, de tijdmarker, naar het tijdstip van vastlopen.

Je kunt nu zien aan de gele balk zoen hoe lang het droog is rond de boot: in dit voorbeeld: van 12:44h tot 17:53h

Ik wil twee uur lang droog liggen

Schuif de dunne blauwe lijn op en neer. Stel hem zó is dat de gele balk ongeveer twee uren omvat.

Dan lees je af op welk tijdstip je de boot moet vastzetten om twee uur droog te liggen.
Je ziet ook hoe laat je weer loskomt.

Ik lig voor anker maar ik drijf nog

Als je voor anker ligt en nog niet vast ligt, kun je met diepte (meten met peilstok of dieptemeter) en die invullen in het veld "huidige waterdiepte (in cm)". 

Dan lees je in de grafiek af wat de tijden van vastliggen en loskomen zijn. En of je nog gaat droogvallen.

Ik was droog gevallen en het water komt terug

Kijk wat de huidige diepte is (meten met peilstok) en vul die in in het veld "huidige waterdiepte (in cm)"

Dan lees je in de grafiek af hoe laat je los komt.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce online help for Qt applications