Tabblad Details

Bij getijdenlocaties, vaarwegen en bruggen kun je detail-informatie tonen.
Per soort locatie is worden andere gegevens getoond. Immers een brug heeft een hoogte en een vaarweg een diepte. 
In de voorbeelden hieronder tonen we een vaarweg

De details zijn verdeeld over diverse blokken. Elk van die blokken kun je open en dicht klikken.

Blok Locatie-informatie

Het blok "Locatie informatie" geeft aan wat voor soort locatie het betreft. Dat is in het voorbeeld een vaarweg. Verder toont QuickTide:

De positie van de locatie in kaart-coördinaten. Bij een vaarweg is dit het ondiepste punt van deze vaarweg. 

Het LAT-NAP-verschil op de betreffende locatie 

In een grijs vlak eventuele toelichtingen bij de locatie

Deze gegevens zijn soms afwijkend van wat de dieptes op de kaart doen vermoeden. De oorzaak hiervan is dat het bodemprofiel op de kaart soms wel vijf jaar achter loopt. Zelfs bij nieuwe kaarten.
We gaan er vanuit dat de opgaven van Rijkswaterstaat betrouwbaar zijn, maar toch: de coördinaten die in QuickTide staan zijn slechts een ruwe indicatie. De waddenzee is nu eenmaal aan verandering onderhevig.
Blok "Actuele gegevens"

Het blok "Actuele gegevens" toont QuickTide de stand van het tij op het moment van raadplegen.

het aantal uur voor of na hoogwater

de huidige waterstand 
Zijn de letters blauw dan zie je gegevens gebaseerd op het astronomische tij, dus zonder weersinvloeden. Zijn de gegevens rood dan is rekening gehouden met de weersinvloeden overeenkomstig de voorspellingen van RWS.

Bij vaarwaters wordt getoond: de actuele diepte op het huidig tijdstip

Bij bruggen wordt getoond: de actuele hoogte op het huidig tijdstip

Blok "Diepte-informatie"

Bij vaarwaters wordt in het blok "Diepte-informatie" aangegeven:

de laatst gelode diepte
Wij ontvangen de lodingen in decimeters in NAP. Door de omzetting in LAT lijken de lodingen op de centimeter nauwkeurig. Dat zijn ze echter niet. De nauwkeurigheid is plus/min 15 centimeter.

de datum van loden
Dit is een belangrijk gegeven: hoe ouder de loding hoe minder betrouwbaar

de bron van de loding
Meestal is de RWS of de Duitse autoriteit. Soms echter is het een waarneming van een gebruiker, dit in het geval dat de diepte toch beduidend minder lijkt dan de officiële opgave.

In dit voorbeeld is de loding nog aan ons doorgegeven door RWS in februari 2023, terwijl de loding een jaar ouder is. Kennelijk was er nog geen nieuwe loding beschikbaar.

Blok "Brug-informatie"

Bij bruggen wordt in het blok "Brughoogte" aangegeven:

de hoogte van de brug
Deze opgave is altijd in NAP

Blok "Afleidingsdetails"

Van vaarwaters, bruggen en afgeleide locaties is geen directe getijde-informatie beschikbaar.
QuickTide "leent" deze getijde-informatie dan maar af van een getijdenlocatie in de buurt; die noemen we de "referentielocatie". 

We laten de details zien in dit blok met

de locatie die we als referentie gebruiken

de tijdsverschillen van hoogwater en laagwater

Blok "Verhoging/Verlaging" 

Wanneer QuickTide beschikt over de actuele waterstanden van een locatie, dan worden in het blok "Verhoging/Verlaging" de voorspelde afwijkingen aangegeven van de (astronomische) waterstanden.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator