Invullen bootgegevens

QuickTide berekent passage-tijden bij ondieptes en bruggen. Om de juiste passage-tijden te kunnen berekenen zijn er gegevens van de boot nodig. Vandaar dat dit scherm direct na registratie verschijnt. Hier staat een tekening met de manier van meten.

Diepgang

Hier geef je de diepgang van jouw boot op.
Gebruik de echte diepgang, zonder marges die je eventueel zou willen aanhouden !

Gewenste kielspeling

De "Gewenste kielspeling" geeft aan hoeveel water je tenminste onder de kiel wilt houden bij het passeren van ondieptes. Dit is dus de marge die je zou willen aanhouden.

Bij het bepalen van de passagetijden van ondieptes wordt de gewenste kielspeling meegerekend als marge.
Bij de berekeningen rond droogvallen en vastlopen speelt de gewenste kielspeling geen rol.

Masthoogte

Masthoogte is het aantal meters van waterlijn tot en met masttop. Inclusief een eventueel hoger stekende windmeter of antenne. Maar ook hier zonder eventuele veiligheidsmarge !

Gewenste mastspeling

De "Gewenste mastspeling" geeft aan hoeveel ruimte je tenminste boven de mast wilt houden bij het passeren van een brug. Bij het bepalen van de passagetijden bij bruggen wordt dit meegerekend.


Druk op de knop    Bevestig    om de gegevens vast te leggen. 
Zolang de gegevens niet bevestigd zijn, komt de vraag om de bootgegevens steeds opnieuw.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EBook and documentation generator