Selecteren locatie

In QuickTide gaat alles over getij. Maar het tij is overal anders. Later, eerder, hoger of lager.  
Daarom is het belangrijk om eerst de locatie te kiezen waarvan je de getijde-gegevens wilt weten.

Met de menu-keuze "Selecteren locatie" kun je de gewenste locatie selecteren.

Openen van het selectie-scherm

Met de menu-keuze "Selecteren locatie" open je het selectie-scherm.
Dit kan ook door te klikken op de naam van de huidige locatie.

Hiermee verschijnt de selectiekaart.

Manieren van selecteren 

Via de tabbladen kun je op verschillende manieren een locatie selecteren:

1.Ofwel via de selectiekaart ("Kaart")

2.Ofwel via een selectielijst ("Nabij", "Favorieten" of "Alles")

Noot

Bruggen staan niet op de kaart. Bruggen kunnen dus alleen via de lijsten worden geselecteerd.


Soorten locaties
QuickTide kent verschillende soorten locaties.

getijdelocatie
Getijden locaties zij locaties waar we de getijden-gegevens van hebben. Bijvoorbeeld: Harlingen, Vlissingen of Bremerhaven

afgeleide getijdelocatie  (in lijsten gemarkeerd met een sterretje)
Afgeleide locaties zijn locaties waar we geen getijden-informatie van hebben. Bijvoorbeeld: De Cocksdorp, Brunsbütel of  Oostende
Van deze locaties leiden de gegevens af van een nabij gelegen getijdelocatie.
Hoe we dat afleiden doen vind je op het tabblad    Details 

vaarwater / ondiepte
Vaarwaters of ondieptes zijn locaties waar we diepte-informatie van hebben. Bijvoorbeeld: Molenrak, Brouwersplaat of Memmerter WattFahrWasser
Van elk vaarwater houden we de actuele diepte bij. Dat is de diepte op de meest ondiepe plek.
Op het tabblad    Details  zie je deze "Diepte-informatie". 
Ook vaarwaters locaties waar we geen getijdentabel van hebben. Ook hiervan worden de getijde-gegevens afgeleid van een locatie in de buurt.
Deze afleiding zie je bij   Details 

brug 
We houden hoogtes bij van bruggen op getijdewater. Bijvoorbeeld. Zeelandbrug, Jann-Berghaus-Brücke. 
Op het tabblad    Details  zie je deze "Brug-informatie". 
De getijden-gegevens bij bruggen zijn zijn afgeleidvan een locatie in de buurt. 
De afleiding zie je bij    Details 


De berekeningen die QuickTide maakt zijn voor elk soort locatie nét even anders.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Maximize Your CHM Help File Capabilities with HelpNDoc