Selecteer uit een lijst

Openen van het selectie-scherm

Klik in het hoofdscherm op de naam van de huidige locatie. Dan verschijnt de selectie-kaart. 

Je belandt nu op het Kaart-tabblad.

Kies je soort lijst

Klik nu op het tabblad van de gewenste lijst

Nabij  een korte lijst met alleen locaties in de directe omgeving van de huidige locatie

Favorieten  een korte lijst met alleen favoriete locaties 

Alles  de hele lijst. Die is lang, dus er is bovenin een zoekveld om de lijst mee in te kortenFavorieten : Een locatie maak je "favoriet" door bij een locatie op hoofdscherm de gele ster aan te klikken.

Alles : Om deze lijst in te korten is bovenin een zoekfunctie, waar je naam van een gezochte locatie kunt intypen.

Selecteer je locatie

Om een locatie te selecteren klik je eenvoudig op de naam van de gewenste  locatie.
Wil je niet een andere locatie selecteren, dan ga je terug door te klikken links bovenin op


Voorbeeld lijst "Alles"

Deze lijst ziet er zo uit 🡺


Om het overzichtelijk te houden kun je kiezen voor de Nederlandse locaties, Duitse locaties en de "Overige" locaties. Deze laatste bevatten afgeleide locaties in België en Engeland.


Elk soort locatie heeft zijn eigen lijstje getijdelocaties, vaarwaters en bruggen,
De lijstjes zijn in en uit te klappen. Dit doe je met het pijltje en dat voor de lijstnaam staat. 
Als je bijvoorbeeld de bruggen niet hoeft te zien, dan klap je die lijst dicht. De andere lijsten worden dan wat langer.


Noot: QuickTide bevat alleen locaties (en bruggen) op getijden-water. 

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Save time and frustration with HelpNDoc's WinHelp HLP to CHM conversion feature