Stroomkaarten

Met de menukeuze Stroomkaart kun je stroomkaarten raadplegen van verschillende gebieden.

Kies je gebied

Met behulp van het Pull-Down-menu kun je het gebied kiezen waarvan je de stroomkaarten wilt raadplegen. QuickTide zal dan de betreffende stroomkaarten van het gekozen gebied downloaden.

Er zijn stroomkaarten beschikbaar van de volgende gebieden:

Waddenzee Oost

Waddenzee West

Noordzee

Rivieren Zuid-Holland

Schelde-Oost

Schelde-West

Duitsland - Halligen 

Duitse bocht

Duitsland - Oostelijke Wadden 

Duitsland - Westelijke Wadden 

Kaarten van 6 uur vóór tot 6 uur na hoogwater

Onder elkaar vind je steeds dertien stroomkaarten.
Deze lopen van 6 uur vóór t/m 6 uur na hoogwater.

Als extra informatie staan de betreffende tijdstippen er bij.
In het voorbeeld om cirkelt staat: 6 uur voor hoogwater Delfzijl. De bij behorende tijden zijn 8.13 uur en 20.21 uur. Dit zijn de tijdstippen op de dag zelf van raadplegen

Schuiven en zoomen

Dertien kaarten tegelijk in beeld kan natuurlijk niet.

PC-gebruik: Op de PC kun je met de horizontale en verticale schuifbalken kun je over de verschillende tijdstip-kaarten scrollen en met het muiswieltje (PC) kun je in- en uitzoomen.  

Tablet en smartphone:  Op telefoons kun je schuiven en je kunt pinchen Pinch Vector Icons free download in SVG, PNG Format om in- en uit te zoomen.


Astromisch getij

De stroomkaarten zijn gebaseerd op het astronomisch getij. Dat is dus een gemiddelde. 
Houd rekening mogelijk afwijkingen door de wind en weer op de kracht en duur van de stroming.

Internet nodig

De stroomkaarten worden gedownload van internet. Om de  stroomkaarten te tonen dus een internetverbinding nodig.

Het is dus zaak je stroomkaarten te raadplegen voor je aan de tocht begint, want er zijn plekken op zee waar een internetverbinding niet voor handen is.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Keep Your PDFs Safe from Unauthorized Access with These Security Measures