Tabblad Getij

Op het tabblad Getij zien we zowel in tabel- als grafiekvorm wat de verwachtingen zijn ten aanzien van het tij.

De grafiek
De blauwe grafiek geeft het astronomische tij uit de getijdentabel.
De rode grafiek geeft het actueel verwachte tij aan.

ToelichtingHet astronomische tij is de berekening van het getij gebaseerd op de invloed van de maan en de zon. Deze invloeden zijn heel precies voorspelbaar.
Maar het getij wordt be├»nvloed door het weer: westenwind stuwt het water op in het wad, terwijl oostenwind het water de Waddenzee uit "blaast".  Deze invloed is verwerkt in de actuele verwachting.

Bovenin de grafiek staan de tijden van Hoogwater (HW) en Laagwater (LW) vermeld.

Aanduiding springtij

Onder de grafiek is een aanduiding van het soort getij op de betreffende datum.

De getijdentabel

De tijden van hoog- en laagwater zijn ook in de getijdentabel onder in het scherm te vinden. Alle gegevens zijn in deze tabel blauw of rood, afhankelijk van of er voor de betreffende datum een actuele verwachting is.

Tijdbesturing

Standaard staat QuickTide op de huidige datum. Maar andere data kunnen ook worden getoond. Dit kan onder meer met de tijdbesturingsbalk onder de grafiek.

Maar ook kan met de muis (PC) of met de vinger (telefoon) de grafiek naar links en rechts worden geschoven. 
Ook kan in de getijdentabel een datum worden aangeklikt.

Tijdstippen bij een waterniveau

De dunne, horizontale blauwe lijn is verstelbaar op en neer met de muis (PC) of vinger (smartphone). Waar de blauwe lijn de rode lijn kruist, toont een grijze verticale lijn het tijdstip van het aangegeven waterniveau.

Toepassing

Een mooie toepassing van de blauwe lijn is de Sassluis in Harlingen. Deze sluis wordt gesloten als de waterstand boven de 105 cm NAP is. En dan kun je de Noorderhaven niet in of uit.

Schuif de blauwe lijn op 105 cm het is zichtbaar wel uren de sluit dicht is.Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Effortlessly Create Encrypted, Password-Protected PDFs