Actuele berichtgeving in je mailbox?

Donateurs van Nautin en leden van verenigingen die Nautin sponsoren, kunnen de BaZ en Wadvaardersdieptestaat automatisch in hun mailbox ontvangen.

alleen voor donateursBerichten aan Zeevarenden (BaZ)

Wekelijks geeft de Hydrografische Dienst de "Berichten aan Zeevarenden" uit. Hier staan belangrijke navigatiemeldingen, zoals over het verleggen van boeien.
Je vindt de Baz op de website van de Hydrografische Dienst.

Ben je donateur, dan stuurt Nautin deze berichten graag aan je door.

Berichten aan de Scheepvaart (BAS)

De “Berichten aan de Scheepvaart” worden uitgegeven door Rijkswaterstaat. Het is actuele berichtgevingen voor de scheepvaart, waarin veranderingen van bedieningstijden voor bruggen en sluizen, stremmingen, werkzaamheden aan vaarwegen of wijzigingen aan betonning of reglementen wordt gemeld.
Het is een van de bronnen die Nautin gebruikt bij het verzamelen van gegevens en verwerkt in de informatie op haar site.

Wil je wekelijks de BAS ontvangen?
Dan kun je je aanmelden voor een account op site "Vaarweginformatie" van Rijkswaterstaat.
Op deze site kun je je gratis abonneren op de BAS. Je geeft aan welke specifieke informatie je wanneer, hoe vaak en op welke manier wilt ontvangen. Bijvoorbeeld, elk uur, of één keer per dag informatie over het IJsselmeergebied of de Waal, via E-mail. Zo kun je je eigen abonnement samenstellen om informatie op maat te ontvangen.

alleen voor donateursWadvaardersdieptestaat 

De "Wadvaardersdieptestaat" is een uitgave van Nautin zelf. Lodingen van de vaargeulen op de Wadden zijn hierin verwerkt.
Je vindt de dieptestaat hier.

Zodra er nieuwe lodingen bekend zijn publiceren we een nieuwe dieptestaat en sturen deze per e-mail aan onze donateurs.