Copyright

 

Op de software om boeien te downloaden en de output hiervan en alsmede op het programma QuickTide rust auteursrecht.
Deze informatie is alleen bedoeld voor eigen gebruik en mag niet vermenigvuldigd en verspreid worden. 

Ook het verstrekken van de inlog-gegevens aan derden is niet toegestaan omdat ook op die manier verspreiding wordt mogelijk gemaakt.