15 september tot 15 maart
15 maart tot 15 april
15 april tot 15 mei
15 mei tot 15 juli
15 juli tot 1 september
1 september tot 15 september
Afgesloten gebieden overzicht

 

gebied naam periode afgesloten bijzonderheden
Oost Wad Boschwad Schild Lauwerswal 15.5-1.9 fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Oost Wad Brakzandstergat 15.5-1.9 rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Oost Wad Eilanderbalg Zuid 15.5-1.9 rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Oost Wad Groningerbalg 15.5-1.9 rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Oost Wad Het Oerd /Het Hon 15.3-15.9 hvp, broedgebied vogels
Oost Wad Het Rif hele jaar 3 uur voor/na hoogwater verboden gebied. Tijdens het broedseizoen eind april-juli afgezet met verbodsborden. Tijdens laagwater is het strand wel toegankelijk hvp, broedgebied 
Oost Wad Holwerderbalg 15.5-1.9 hvp, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Oost Wad Horsbornzand 15.5-1.9 fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Oost Wad Kerkeriet 15.5-1.9 rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Oost Wad Punt van Reide gehele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels
Oost Wad Robbenplaat /Voolhok gehele jaar n.b.
Oost Wad Rottumeroog gehele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels
Oost Wad Rottummerplaat gehele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels
Oost Wad Simonszand hele jaar 3 uur voor/na hoogwater gesloten hvp, fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden. 
Oost Wad Simonszand gehele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels
Oost Wad Vierhuizergat 15.5-1.9 rustgebied zeehonden + jonge zeehonden