Afgesloten gebieden Oostelijke Waddenzee

Ovezichtspagina voor het gebied van Nes Ameland tot Nieuwe Statenzijl. 

Het keuze menu rechts geeft de gesloten gebieden per periode. 

gebied naam periode afgesloten bijzonderheden
Oost Wad Boschwad Schild Lauwerswal 15.5-1.9 fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Oost Wad Brakzandstergat 15.5-1.9 rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Oost Wad Eilanderbalg Zuid 15.5-1.9 rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Oost Wad Groningerbalg 15.5-1.9 rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Oost Wad Holwerderbalg 15.5-1.9 hvp, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Oost Wad Het Oerd /Het Hon 15.3-15.9 hvp, broedgebied vogels
Oost Wad Het Rif

hele jaar 3 uur voor/na hoogwater verboden gebied.

 

15.4 - ca 1.9 ( broed-seizoen) is een groot deel afgezet met verbodsborden. Tijdens laagwater is het strand wel toegankelijk

hvp, broedgebied 
Oost Wad Horsbornzand 15.5-1.9 fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Oost Wad Kerkeriet 15.5-1.9 rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Oost Wad Kwelder Schier 15.4-15.7 hvp, broed- en fourageergebied vogels, voor de kust rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Oost Wad Punt van Reide gehele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels
Oost Wad Robbenplaat /Voolhok gehele jaar n.b.
Oost Wad Rottumeroog gehele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels
Oost Wad Rottummerplaat gehele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels
Oost Wad Simonszand hele jaar 3 uur voor/na hoogwater gesloten hvp, fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden. 
Oost Wad Simonszand gehele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels afgezet met verbodsborden
Oost Wad Vierhuizergat 15.5-1.9 rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
15 september tot 15 maart
15 maart tot 15 april
15 april tot 15 mei
15 mei tot 15 juli
15 juli tot 1 september
1 september tot 15 september
Afgesloten gebieden overzicht