QuickTide-vragen

Is QuickTide betrouwbaar?

Naar ons beste weten wel. De data komt rechtstreeks van een betrouwbare bron, namelijk:  https://waterinfo.rws.nl/?#!/kaart/astronomische-getij/  van Rijkswaterstaat.
De geïmporteerde gegevens alsmede de berekeningen zijn steekproefsgewijs gecontroleerd. Er is een goede virusscanner gebruikt, die steeds bijgewerkt is.
Maar ja, er kan onderweg altijd iets mis gegaan zijn. Dus hanteer gegevens uit QuickTide altijd voorzichtig.

Waarom wijken de waterstanden af van het programma XTide?

De waterstanden in QuickTide zijn in LAT of NAP. Het programma XTide geeft de waterstanden in LLWS (maar dat staat er niet bij helaas) en dat geeft een verschil.
Daarnaast zijn er kleine rekenverschillen met het model van Rijkswaterstaat, waar de QuickTide-gegevens vandaan komen.
Dergelijke verschillen zijn ook te verwachten met andere getijdenvoorspellingsprogramma’s.

Kloppen die dieptegegevens wel?

De dieptegegevens in QuickTide zijn afkomstig van Rijkswaterstaat en ze worden opgenomen zonder wijzigingen, omrekeningen of "verbeteringen".
En nee, die kloppen misschien al niet meer; immers het Wad is constant aan verandering onderhevig.

Daarom wordt QuickTide meteen geüpdatet zodra er nieuwe gegevens beschikbaar zijn.
 

Wanneer wij op de hoogte zijn dat het ergens ondieper is geworden, dan maken we er melding van in QuickTide.

Waarom wijken de dieptegegevens af van de Dieptestaat bij de Berichten aan Zeevarenden?

De dieptegegevens in QuickTide zijn afkomstig van Rijkswaterstaat. Deze worden verstrekt in NAP. In QuickTide zijn deze gegevens opgenomen zonder wijzigingen, omrekeningen, afrondingen of verbeteringen. Wanneer QuickTide gegevens in LAT presenteert, dan zijn deze omgerekend met het LAT-NAP verschil van de lokatie van de betreffende getijdetabel.

 

De gegevens in de Dieptestaat bij de BaZ zijn afkomstig van dezelfde gegevens van RWS, maar door de Hydrografische Dienst worden ze omgezet naar LAT met afrondingen naar de veilige kant (“defensief karteren”). En de hydrografische dienst gebruikt het LAT-NAP verschil van de locatie van de ondiepte en niet van de betreffende getijdentabel. Hierdoor zijn er een enkele keer flinke afwijkingen.


Verder kunnen de waarden in de Dieptestaat van de BaZ door de verspreidingsfrequentie tot een maand achterlopen. De QuickTide update-service volgt de door RWS verspreide gegevens op de voet.

Klopt de berekening van de passagetijden van ondieptes wel?

De berekening in QuickTide loopt via de meest nauwkeurige weg die mogelijk is met de beschikbare gegevens.

De regel van twaalf geeft hele andere resultaten. Hoe komt dat?

De regel van twaalf is een eenvoudige benadering, die geen rekening houdt met de specifieke vorm van de getijde kromme.
En de regel van twaalf gaat er vanuit dat de eb en de vloed elk precies 6 uur duren en dat is ook niet het geval.

Integreert QuickTide ook met kaartsystemen?

Hiervoor kent de PC-versie het mini-scherm. Dit is een heel klein schermpje met de meest relevante gegevens.

Dit mini-schermpje is zó ontworden dat het boven een elektronische zeekaart kan “zweven”. Op die manier is het goed bruikbaar samen met navigatieprogramma's als WinGPS, OpenCPN, WaypointsGPS en andere systemen op de PC.

Kan er een QuickTide-versie komen voor Linux of Macintosh?

Helaas hebben we daarvoor (nog) geen mogelijkheden.

Is QuickTide Classic nog beschikbaar?

QuickTide Classic, de oer-versie die sinds 2007 op PC draaide, is niet meer beschikbaar.
Deze oude versie is achterhaald met het verschijnen van QuickTide App in 2018. Nautin kon moeilijk beide systemen onderhouden.
NIEUW: Handleiding
Vragen?
Mijn registraties
Downloaden van QuickTide