Duitse getijdengegevens in QuickTide

 

Nieuw vanaf 1 mei 2022

Astronomische getijdegegevens Duitsland

QuickTide bevatte vanaf het eerste begin de getijdengegevens van Rijkswaterstaat.
Daarmee hadden we voor de Nederlands locaties een heel goede voorspelling.
Voor Duitse locaties was er een benadering op basis van het getij in Eemshaven.
Dat was aanmerkelijk minder nauwkeurig. Daar werd dan ook een waarschuwing voor gegeven.

Inmiddels zijn de getijdegegevens van de BSH (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie) vrij toegankelijk. Deze Duitse gegevens kunnen nu ook in QuickTide worden getoond.
Hiermee hebben we dus ook voor Duitsland betrouwbare voorspellingen. De waarschuwing is daarmee vervallen.

Van sommige locaties geeft de BSH helaas onvoldoende getijdegegevens, zoals Juist en Norddeich Hafen. Daarom zijn deze locaties nog steeds "bij benadering". Maar die benadering is aanmerkelijk beter dan vroeger.

Kies het gewenste land

Bij "Selecteer locatie" kan in de bibliotheek nu het betreffende land gekozen worden. Hierdoor worden de lijstjes met locaties een stuk bekort.

Verwachtte getijdegegevens

Voor Nederland geeft QuickTide de actuele verwachte waterstanden. Dat is de waterstand die voor de komende dagen wordt verwacht. Deze wordt weergegeven met de rode lijn in de grafiek. Hiermee wordt automatisch rekening gehouden met een verhoging of verlaging.
Dergelijke actuele gegevens van Duitsland wordt zijn helaas nog niet beschikbaar. Maar er wordt aangewerkt.

Rekenen met een verhoging of verlaging

Wanneer er een verhoging of verlaging is, dan kan QuickTide daarmee wél mee rekenen. Maar... je moet deze zelf instellen.

Handmatig instellen verhoging/verlaging:

  • ga naar menu "Instellingen"
  • schakel "Toon verwachtte waterstanden" uit
  • stel de verhoging in, of verlaging (negatief)


In de grafiek wordt nu de verhoging/verlaging getoond met een groene lijn.
Met deze groene lijn worden de berekeningen gedaan, net zo als met de rode.