QuickTide disclamer

 

Alle getijde-gegevens in QuickTide zijn gebaseerd op periodiek gepubliceerde gegevens door Rijkswaterstaat (NL) en Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (D) .

De Waddenzee is echter veranderlijk. Bovendien zijn minder exact voorspelbare elementen als windkracht en windrichting van grote invloed op het tij.
Er wordt alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat QuickTide geen fouten bevat, desondanks kan er geen garantie worden gegeven dat de gegevens of afgeleide en berekende kenmerken ervan nauwkeurig en precies zijn.
Eigen interpretatie van gegevens en omstandigheden zijn van groot belang. De gegevens van QuickTide kunnen daarvoor een goede basis zijn. Nautin is echter niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de applicatie QuickTide. 

QuickTide
Mijn registraties
Handleiding