Welkom bij QuickTide

QuickTide is een zeer uitgebreide getijden app van Nautin voor telefoons, tablets en Windows PC's. Deze app is beschikbaar voor Nautin-donateurs en leden van de sponsor-organisaties van Nautin.

QuickTide bestaat al sinds 2007 en wordt door duizenden watersporters en professionals gebruikt. QuickTide is een geregistreerd merk.

Lees over ons


Kenmerken

getijdengegevens voor Nederland en Duitsland

actuele waterstandverwachtingen voor Nederland

actuele dieptes van meer dan 300 van vaarwegen in Nederland en Duitsland

waarschuwingen voor plotselinge verandering

hoogtes van bruggen op getijdenwater in Nederland en Duitsland

QuickTide berekent:

opassagetijden voor ondiepe geulen en wantijen

otijden van droogvallen en loskomen

opassagetijden voor bruggen op getijdenwater

actuele weerberichten voor groot open water

stromingkaartjes voor Nederland en Duitsland

meteo-berichten voor Nederland, Duitsland en Engeland


Waar komen de gegevens vandaan?

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Maximize Your Productivity with HelpNDoc's CHM Help File Creation Features