De makers van QuickTide

Wie zijn wij?

De applicatie QuickTide en de Nautin-website zijn een initiatief van de stichting Nautin.

Doel van onze stichting is het bundelen en beschikbaar stellen van actuele nautische informatie voor de pleziervaart.
We doen dit met ruim 20 vrijwilligers die hun kennis en ervaring graag delen.

De stichting Nautin werkt zonder winstoogmerk, maar heeft wel middelen nodig om de vrijwilligers te faciliteren en om computers, servers en software systemen in de lucht te houden. 

Bezoek onze website op:  Nautin.nl

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single source