Waar komen de QuickTide-gegevens vandaan

Astronomische getij

QuickTide volgt heel precies het model van Rijkswaterstaat, zoals te vinden is op Waterinfo-astronomisch .
Voor Nederland download Nautin deze gegevens van de website noos.matroos.rws.nl
Voor Duitsland van de website www.bsh.de.

Tweemaal per jaar worden nieuwe getijden gegevens geplaatst in QuickTide,

Actuele verwachtingen

Nautin download actueel verwachte waterstanden van de website noos.matroos.rws.nl
Deze gegevens worden om de paar uur vernieuwd.

Diepte-informatie

De diepte-lodingen komen van RWS en de Duitse BSH, soms aangevuld door bevindingen van lokale vaarders
Deze lodingen worden binnen enkele dagen na bekend worden in QuickTide opgenomen.

Brug-informatie

De hoogte van de bruggen komen meestal uit de ANWB-almanak.

Meteo-informatie

De meteo-informatie wordt om de paar uur gekopieerd van de websites van het KNMI, de Duitse "Seewetterdienst" en het Engelse "Met-office".

Stroomkaarten

De Nederlandse stroomkaarten zijn afkomstig van de HP-33 van de Hydrografische Dienst.
De Duitse stroomkaarten zijn samengesteld door Robbert van de Eijk aan de hand van de plaatjes in de Reeds almanak

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Maximize Your Documentation Capabilities with HelpNDoc's Project Analyzer