Voorkeuren

Bij de menu-keuze Voorkeuren wordt ingesteld hoe QuickTide zich moet gedragen.

Waterniveaus

QuickTide werkt intern met NAP. Maar veel mensen gebruiken LAT als referentieniveau.
Bij Waterniveaus kun je instellen met welke eenheid jij wilt werken.

Noot: voor rivieren wordt i.p.v. LAT door Rijkswaterstaat soms "OLW" gebruikt. Dan zul je deze term zien verschijnen.

Uitleg LAT en NAP

Toon

Hier is in te stellen wat wel en wat niet getoond moet worden.

met de bovenste twee aanvink-boxjes kun je instellen welke grafieken je wilt zien. Uitleg grafieken

met de onderste drie aanvink-boxjes kun je instellen

owel/niet zoom-knoppen op de grafiek en kaart
Uitleg zoom-knoppen

owel/niet pop-up meldingen bij afgeleide locaties Uitleg Waarschuwen

owel/niet vetgedrukte letters in de grafiek
Wat het prettigst leest verschilt per apparaat. Uitleg Dikke letters

Taal

QuickTide spreekt Nederlands, Duits of Engels. QuickTide volgt de taal-instellingen van je apparaat. 
Desgewenst kun je hier een andere taal instellen.


Alle gekozen instellingen blijven bewaard op je apparaat.Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Elevate Your Help Documentation with a Help Authoring Tool