Verwachting (rode lijn)

QuickTide hanteert de astronomische getijde-gegevens. Dat zijn de gegevens zoals die in de getijdentabel staan. Deze zijn vaak jaren van te voren al uitgerekend.
Helaas is de werkelijkheid weerbarstiger. Door wind en andere metereologische omstandigheden kunnen er stevige afwijkingen zijn. Daarom publiceert Rijkswaterstaat ook actuele verwachtingen. 

Deze actuele verwachtingen kan QuickTide in de grafiek weergeven als rode lijn. Helaas zijn deze verwachtingen niet voor alle locaties aanwezig. Deze rode lijn is de actuele verwachting en gaat tot vijf dagen vooruit en gaat een week terug.


Bij de Voorkeuren kan worden ingesteld of de verwachtingen wel of niet getoond worden.Als dit hokje aangevinkt staat dan verschijnt op de grafieken een rode lijn.  Staat het uit, dan toont QuickTide alleen de astronomische getijden.


Als er een verwachting getoond wordt, dan wordt bij het passeren van ondieptes de groene passage-balk berekend   aan de hand van de rode lijn. 


Ook de tijdstippen van hoogwater en de waarden van kielspeling worden aangepast aan de rode lijn en zijn dan rood gekleurd.


Deze rode lijn gaat tot vijf dagen vooruit en gaat een week terug. Tijdens het bijwerken worden steeds de laatste verwachtingen opgehaald. 
Detail: de gegevens die in de toekomst liggen zijn echt verwachtingen. Over de tijd die reeds achter de rug is, worden de werkelijk gemeten waarden weergegeven.

Geen rode lijn?
Helaas. De rode lijn wordt kan niet op alle locaties worden weergegeven. Simpelweg omdat daar dan geen gegevens van voorhanden zijn.

In deze gevallen zul je zelf een inschatting moeten maken van verhoging of verlaging. Je kunt dan een groene lijn instellen. Dit geldt met name voor het Duitse wad.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Revolutionize Your Documentation Output with a Help Authoring Tool