Het mini-scherm (alleen PC)

Bij de menu-keuze "Mini-scherm", verdwijnt QuickTide App uit beeld en verschijnt er een klein schermpje. Bij het sluiten van het schermpje, komt QuickTide App weer zelf in beeld.

Het mini-schermpje bevat de meest noodzakelijke informatie. Het is bedoeld om boven een navigatie-programma worden geschoven, zo dat de informatie constant in beeld is.

De informatie op het schermpje is afhankelijk vanuit welke tabblad het is geactiveerd.

Bij tabblad "Getij"

In beeld is waar we in het getij zitten op de geselecteerde locatie. 
Verder zie je de actuele voorspelde waterstand en de springtij/doodtij indicatie 

Bij tabblad "Passage" (bij een ondiepte) en tabblad "Vast / Los"

In beeld is waar we in het getij zitten op de geselecteerde locatie.
Verder zie je de actuele voorspelde waterstand en de actuele diepte

Bij tabblad "Passage" (bij een brug)

In beeld is waar we in het getij zitten bij de geselecteerde brug. 
Verder zie je de actuele voorspelde waterstand en de actuele hoogte van de brug

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Transform Your Documentation Workflow with HelpNDoc's Intuitive UI