Melden van afwijkende diepte

Nautin publiceert dieptegegevens in QuickTide en in haar Waddendieptestaat.

Maar het Wad verandert! Soms is het dieper, soms ondieper. Maar ook de ligging van geulen veranderen voortdurend
En dat geldt uiteraard ook voor de Schelde.

We kunnen uw hulp goed gebruiken!

Om onze gegevens zo actueel mogelijk te houden hebben we ook jouw hulp nodig.
Kom je op een plek die ondieper is dan verwacht, meldt het ons.

Melding gaat eenvoudig via dit formulier op onze website.

We willen dan graag de volgende gegevens weten:

1.Locatie (coördinaten van de plek, of naast welke boei)

2.Datum en tijdstip van de gemeten (on-)diepte

3.Waarmee is gemeten? peilstok/diepgang boot/dieptemeter of iets anders?

4.En een eventuele toelichting


Zo help je mee QuickTide actueel te houden.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Don't be left in the past: convert your WinHelp HLP help files to CHM with HelpNDoc