U hebt een vraag over de Artikel 20 gebieden


1. Wat zijn Artikel 20 gebieden?

Dit zijn gebieden die gesloten zijn voor de pleziervaart. 
Dit is wettelijk geregeld; bij overtreding riskeert u een bekeuring.
De artikel 20 gebieden vindt u aangetekend op uw zeekaart.
Meer informatie vindt u hier.


2. Waarom zijn deze gebieden afgesloten?

De artikel 20 gebieden zijn afgesloten vanwege zeehonden (rustgebied) of vogels (rustgebied, nestelgebied of foerageergebied).
De reden staat aangegeven op de kaart.


3. Zijn de gebieden permanent afgesloten?

Soms wel, soms niet. Ook dit staat aangetekend op de kaart. 
Op onze website vindt u de laatste stand van zaken. Zie hier


Hebt u een andere vraag over de Artikel 20 gebieden?

Klik hier