Je hebt een vraag over de artikel 2.5-gebieden


1. Wat zijn artikel 2.5-gebieden?

Dit zijn gebieden die gesloten zijn voor de pleziervaart. 
Dit is wettelijk geregeld; bij overtreding riskeer je een bekeuring.
De artikel 2.5-gebieden vind je aangetekend op je zeekaart.
Meer informatie


2. Waarom zijn deze gebieden afgesloten?

De artikel 2.5-gebieden zijn afgesloten vanwege zeehonden (rustgebied) of vogels (rustgebied, nestelgebied of foerageergebied).
De reden staat aangegeven op de kaart.


3. Zijn de gebieden permanent afgesloten?

Soms wel, soms niet. Ook dit staat aangetekend op de kaart. 
De  laatste stand van zaken.


Heb je een andere vraag over de artikel 2.5-gebieden?

Een andere vraag ?

Vraag het de Nautin-Helpdesk!