Kimstergat: waarom klopt diepte van Nautin niet met de diepte die Hydrografische Dienst geeft?


Als je kijkt in de kolom "LAT" van de Wadvaardersdieptestaat van Nautin, dan zie je een andere waarde dan in de dieptestaat van de Hydrografisch Dienst.
Ook wanneer de loding van een zelfde datum is. Dit zou toch gelijk moeten zijn?
Hieronder wordt uitgelegd waarom dat niet zo hoeft te zijn.

Omzetting van NAP naar LAT in QuickTide

Voor Kimstergat geeft RWS op 28 jan 2021 een loding van 20 cm bij NAP.
Zowel Hydrografische Dienst als Nautin baseren hun publicatie op dit gegeven van RWS. We praten echt over dezelfde diepte.
De vraag is alleen: hoe zet je dan om in LAT?

LAT-NAP-uitleg

Werkwijze Hydrografische Dienst
De Hydrografische Dienst gebruikt voor de omzetting het LAT-NAP-verschil ter plekke van het Kimstergat (dat is 167 cm).
Dat is prima, zolang je ook de getijdentabel van het Kimstergat zelf hanteert (bestaat die wel?).
Verder rondt Hydrografische Dienst de omgerekende diepte af in decimeters op een "veilige wijze"; ze geven liever iets te ondiep op dan iets te diep.
Dit heet "defensief karteren". Dit geeft ook nog een afrondingsverschil.

Werkwijze Nautin
Nautin gebruikt in QuickTide App voor berekeningen aan het Kimstergat de getijdentabel van Harlingen.
Daarom gebruiken wij voor de omzetting naar LAT ook het LAT-NAP-verschil zoals van Harlingen (dat is 134 cm).
Deze werkwijze zorgt er voor dat de berekening in LAT exact het zelfde resultaat geeft als rekenen in NAP. En dat is uiteraard wat je wilt!
Of je nu in decimeters of vadems rekent, in LAT of in NAP werkt: de uitkomst moet gelijk zijn.

Is de werkwijze van de Hydrografische Dienst fout, dan?

Nee, zeker niet wanneer je de diepte in de kaart wilt zetten. En ook niet voor situaties wanneer je zeker niet wilt vastlopen. Dan is eenvoudig te beoordelen of je met elk tij (ook bij laagwater) een ondiepte kunt passeren.
Wil je echter nauwkeurig rekenen rond half tij en hoogwater, dan is de Nautin-werkwijze nét even beter.

Het LAT-NAP-verschil in de Wadvaardersdieptestaat

Wadvaarders die zelf rekenen zullen dat doen met de getijdentabel van Harlingen. Dat is immers het dichtste bij.
Daarom hanteren we in de Wadvaardersdieptestaat ook het LAT-NAP-verschil ook de waarde van Harlingen.
Dit maakt dat "onze" diepte net even anders is dan de diepte de Hydrografische Dienst in haar dieptestaat zet.