Aanloopgebied Stellendam


Slijkgat / Noord Pampus / Rak van Scheelhoek / Gat van de Hawk / Bokkegat

Ten zuiden van de aanlooproute voor de Nieuwe Waterweg liggen de Bollen van Goeree. Ter dekking van de Maasvlakte liggen west cardinale boeien MV-C, MV-B en MV-A. Verder richting zuidwest ligt de west cardinale boei Hinder welke de Hinderplaat dekt gevolgd door de aanloopboei SG van het Slijkgat. Nog verder naar de zuidwest liggen de platen Steile Hoek, Kous en Ooster. Deze ondieptes worden ook weer gedekt door west cardinale boeien SH en Ooster. Voor de kop van Schouwen ligt een natuurgebied afgebakend door speciale tonnen BO-1 tot en met BO-33.

Op de Kop van Schouwen staat de Zeeverkeerspost Ouddorp. VHF kanaal 25. VHF kanaal 71 wordt gelijktijdig gebruikt voor het uitzenden van het uurbericht (H+30) van de Post landinwaarts gericht. Actieve communicatie met de Verkeerspost op kanaal 71 is niet toegestaan.
De Verkeerspost is de zomermaanden van 15 mei tot en met 15 september van 06:00u tot 22:00u bemand. De nachten van zo-ma en do-vr is de post ook bemand van 22:00u tot 06:00u voor de inkomende en uitgaande visserij.
De wintermaanden 16 september tot en met 14 mei is de post overdag bemand van 08:00u tot en met 16:00u. De nachten van zo-ma en do-vr is de post bemand van 22:00u tot 08:00u.
Tijdens onbemenste uren is er geen proactieve radarobservatie en zal bij calamiteiten het Kustwachtcentrum te Den Helder moeten worden aangeroepen.
Lees:  Bekendmaking Aan de Scheepvaart Scheldegebied nr. 44/2013

Zeeverkeerspost Ouddorp zou in 2014 ontmenst worden. Echter niemand heeft tot nu toe (2019) besloten de verkeerspost te sluiten. 


Zeeverkeerspost Ouddorp 

Bollen van het Nieuwe Zand
De Bollen van het Nieuwe Zand, met een grootte van ruim 1300 ha, is een belangrijke plek voor de zwarte zee-eend om te rusten en te foerageren. Zwarte zee-eenden eten schelpdieren, die ze opduiken van de zeebodem. Rust op het water is belangrijk om te voorkomen dat de vogels hierbij niet gestoord worden. In de zomer vertrekt de zwarte zee-eend naar zijn broedgebied. Om de zwarte zee-eend in de winter voldoende tijd te geven om te rusten en te eten, is het gebied van 1 november tot 1 mei voor alle activiteiten gesloten.

Bollen van de Ooster
De Bollen van de Ooster is een rustgebied voor de zeehond en een foerageer-, rust- en ruigebied voor de zwarte zee-eend en de grote stern. Kanoën en wind- en golfsurfen zijn in het noordoostelijke deel toegestaan. Recreatieboten en beroepsvaart mogen via een gemarkeerde corridor door het rustgebied varen met een maximale snelheid van 7 knopen (13 km/u). Andere activiteiten mogen in dit gebied het hele jaar door niet plaatsvinden. Het rustgebied is in de winterperiode (1 november tot 1 april) groter dan in de zomerperiode. Duikeenden, waaronder de zwarte zee-eend, bevinden zich in deze periode in grotere aantallen dicht onder de kust. In de zomer vertrekken ze weer.

Slijkgat

Boei SG is de aanloopboei voor het Slijkgat. Even daar zuid-oost van staat de meetpaal Ha10. Het Slijkgat loopt noord van Goeree en ten zuiden van de Hinderplaten. Met de uitbreiding van de Maasvlakte is het nabij gelegen zeegebied onderhevig aan veranderingen. De stabieliteit van de geulen zijn minder standvastig en moeten met enige voorzichtigheid worden bevaren.
Bij de Kwade Hoek gaat de vaargeul naar Stellendam over in de vaargeul Noord Pampus. Visserschepen en recreatievaart maken gebruik van deze vaargeul. Het verkeerskanaal is VHF 25 "Verkeerspost Ouddorp". De nacht van zondag op maandag en donderdag op vrijdag is het vaarwater druk bevaren door visserij schepen.

Noord Pampus

Noord Pampus is het vervolg van het Slijkgat naar de buitenhaven van Stellendam. 

Gat van de Hawk

Noord van de Ribben en zuid van de Slikken van Voorne loopt de vaargeul Gat van de Hawk. Betond door de speciale tonnen van de noord en zuid liggende natuurgebieden. Bevaarbaar voor schepen met lokale bekendheid. De stabiliteit is onbetrouwbaar. 

Bokkegat

Het Bokkegat is de geul tussen de Hinderplaat zuid en de Ribben noord. Deze geul is niet betond en ligt in het natuurgebied. 

Rak van Scheelhoek

Het Rak van Scheelhoek ligt langs de kust van Voorne en begint ter hoogte van de Zwarte Hoek en komt voor de Haringvlietsluizen samen met het Noord Pampus. Aan de westzijde ligt de Hinderplaat. Het is niet echt een doorgaande route. De platen van de Hinderplaat en de Ribben is een natuurgebied welke is afgebakend met speciale tonnen.
De Haringvlietdam sloot in 1970 het beruchte Goereese Gat af van de Noordzee. Het grootste deel van de afwatering van de Rijn en de Maas gaan door dit gigantische spuisluizencomplex. Meer over de Deltawerken vind je in het ZeeuwsArchief.