Schelde-Rijnverbinding


Schelde-Rijnkanaal -  Nieuwe Haven - Tholensche gat (oost) - Bergse Diep


Haveninformatie Zeeuwse wateren

De Schelde-Rijnverbinding is een scheepvaartverbinding voor het binnenvaartverkeer tussen België, Nederland en Duitsland.
De Schelde-Rijnverbinding loopt vanuit de haven van Antwerpen (Schelde) via het Schelde-Rijnkanaal, het Krammer/Volkerak, het Hollands Diep en de Dordtse Kil naar Dordrecht.
Vanuit Dordrecht kunnen de schepen verder via de Noord naar Rotterdam of via de Merwede en de Waal naar Duitsland (Rijn).
De Schelde-Rijnverbinding kwam tot stand door de aanleg van het Schelde-Rijnkanaal in de jaren '70. Na de voltooiing van de Deltawerken (Oesterdam, Philipsdam, Grevelingendam, Volkerakdam) werd de Schelde-Rijnverbinding een grotendeels getijdenloze verbinding.

Schelde-Rijnkanaal

Het Schelde-Rijnkanaal komt in Zuid-Beveland (Zeeland) Nederland binnen en mondt uit in het Volkerakmeer. Het kanaal wordt gebruikt als vaarweg voor de scheepvaart en loopt onder meer langs de Oosterschelde, Bergen op Zoom en scheidt het eiland Tholen van Noord-Brabant.

Schelde-Rijnkanaal
Schelde-Rijnkanaal

Het Schelde-Rijnkanaal is een hoofdvaarweg en onderdeel van de hoofdtransportas Antwerpen-Rotterdam-Duitsland. Het kanaal is een scheepvaartverbinding tussen de Schelde die in Noord-Frankrijk ontspringt en de Rijn die in de Bodensee ontspringt.

Verdrag België-Nederland

Het Schelde-Rijnkanaal is ontstaan door een verdrag tussen Nederland en België. Beide Beneluxlanden waren van mening dat ze hun positie in de wereld slechts konden handhaven als zij zo nauw mogelijk samenwerken.

Kreekrakdam/-sluizen

Waar de vaarweg bij Zuid-Beveland oorspronkelijk in open verbinding stond met de Oosterschelde, bevinden zich nu de Kreekrakdam/-sluizen. Direct na de opening van dit complex, kon in 1975 de Schelde-Rijnkanaal worden geopend.

Oesterdam en Spuikanaal Bath

Pas na de bouw van de Oesterdam (1986) die van Zuid-Beveland naar Tholen loopt, is het Schelde-Rijnkanaal volledig getijdenvrij geworden. De Oosterschelde is nog wel te bereiken via het Zoommeer en de Bergsediepsluis in de Oesterdam. Net als het Zoommeer zijn bijna alle wateren ten oosten van de Oesterdam veranderd in zoet water. Het enige zoute gedeelte bevindt zich ten zuiden van de Kreekraksluizen. Het overtollige zoete water uit dit deel van het Schelde-Rijnkanaal wordt afgevoerd naar de Westerschelde via de Bathsespuisluis in het Spuikanaal Bath.

Tholensche gat (oost)

Aan de oostzijde van de Bergsediepsluis wordt het vaarwater Tholensche gat voortgenummerd. De groene blinde betonning dekt nog enige ondieptes van de Speelmansplaat. Zuid van de groene zijde ligt een waterski-gebied. De rode zijde langs het voormalige eiland Tholen is ook blind betond. Het Tholensche Gat loopt door het Zoommeer tot aan de kruising met het druk bevaren Schelde-Rijnkanaal.

Nieuwe Haven

Nieuwe Haven is het vaarwater van het Zoommeer, Tholensche Gat, naar de waterkering van de haven van Tholen. De betonde rode zijde loopt langs het voormalige eiland Tholen. De blinde groene zijde dekt de Boereplaat. Noord van de Boereplaat ligt de laatste groene ton. Het vaarwater Nieuwe Haven loop daarna een kilometer parallel aan het Schelde-Rijnkanaal. De rode verlichte boeien van het Schelde-Rijnkanaal geven de grens aan tussen deze 2 vaarwateren. Het vaarwater gaat bakboord uit. Achter de kunstwerken van de Vluchthaven langs. Welke aan stuurboord liggen. Buiten het vaarwater staat al gauw minder dan 2 meter water. 

Bergse Diep

Het Bergse Diep is het vaarwater van het Schelde-Rijnkanaal tot aan de Burgermeester Petersluis aan de rand van Bergen op Zoom. Achter de sluis ligt de haven van W.v. de Schelde. De eerste 4 tonnen zijn niet verlicht. Dit om geen verwarring te scheppen met de boeien van het Schelde-Rijnkanaal. Daarna liggen er 2 (verlichte) boeien gevolgd door 2 tonnen. Afsluitend weer 2 boeien. De havenhoofden zijn verlicht. De geleidelichten tonen de inloop tot dat de sluis aan stuurboord zichtbaar wordt.

Varen doe je samen

Boereplaat