Grevelingenmeer


Vanaf 2020 wordt deze pagina niet meer bijgewerkt.


Grevelingen / Geul van Bommenede / Rede Brouwershaven / Bocht van St. Jacob / Geul van Herkingen / Hals / Springersdiep / Vlieger / Paardengeul / Hompelgeul / Springersgeul / Geul van Ossehoek / Kabbelaarsgeul


Haveninformatie Zeeuwse wateren

De Grevelingen (thans het Grevelingenmeer) is een voormalige zeearm van de Noordzee, gelegen tussen de eilanden Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland, op de grens van de provincies Zuid-Holland en Zeeland. In het kader van de Deltawerken werd de Grevelingen door de Grevelingendam (1965) en de Brouwersdam (1971) van zee afgesloten.
Het Grevelingenmeer is het grootste zoutwatermeer van West-Europa, en is vooral van belang voor de watersport en recreatie. Het zoutgehalte van het Grevelingenmeer wordt op peil gehouden door de Brouwerssluis, een doorlaatsluis in de Brouwersdam, waarmee zeewater ingelaten wordt.

Grevelingensluis
Grevelingensluis

Een gebied met een oppervlakte van 13.872 ha is aangemerkt als beschermd Natura 2000-gebied.
Het is een aanzienlijk recreatiegebied. Er varen zeil- en motorjachten. Vrachtvaart is hier heel weinig. Wel rondvaartschepen en visserijschepen. Mosselpercelen. Het is een druk bezocht duikgebied.

 

Het Grevelingenmeer is blind betond. De haveningangen zij wel verlicht. Brouwershaven heeft 2 geleidelichten en 1 sectorlicht. Herkingen heeft geleidelichten. Er ligt aanvullende seizoens betonning.

Grevelingen

Het hoofdvaarwater Grevelingen loopt vanaf de Grevelingensluis bij Bruinisse langs de wal van Duiveland en Schouwen tussen de Stampersplaat en Veermansplaat zuid langs de Hompelvoet richting Scharendijke tot de doorlaatsluis Brouwerssluis.

Geul van Bommenede

Ter hoogte van de Hoek van Bommenede ligt de scheiding van de Grevelingen en het nevenvaarwater Geul van Bommenede. Het vaarwater wordt begrensd door de Schouwse wal aan de zuidzijde en aan de noordzijde de eilanden Stampersplaat en Dwars in den Weg. De Geul van Bommenede gaat bij Den Osse weer over in het hoofdvaarwater de Grevelingen. De lichtenlijn van Bommenede 262º ter hoogte van de scheidingston GB 18-HK geeft geleiding door de geul. Het sectorlicht van Brouwershaven geeft voor de noordelijke invaart richting Brouwershaven een witte sector. Pas op! De witte sector loopt ook over de bank. Vanuit de de oostelijke richting Brouwershaven is het licht rood. Op de oostelijke wal op de hoogwaterkering van Brouwershaven staan de geleidellichten 142º voor het Havenkanaal van Brouwershaven.

Rede Brouwershaven

Het nevenvaarwater de Rede Brouwershaven vangt aan tussen de Stampersplaat en Dwars in den Weg. Het loopt breed uit gaat over in het hoofdvaarwater Grevelingen. Oost van het vaarwater Rede Brouwershaven liggen tussen de Stampersplaat en de Archipel ondieptes en steenbestorting. Ter dekking hiervan en ten behoeve van de ZeilWedstrijden liggen de speciale spitse tonnen ZW1 tot en met ZW7. Ook ligt er aanvullende betonning welke de 1,5 meter lijn aangeeft.


Bocht van St. Jacob

Uit de haven van Bruinisse loopt langs de Grevelingendam het nevenvaarwater de Bocht van St. Jacob tot aan de Flakkeesespuisluis. Eenzijdig gemarkeerd met stompe tonnen. Direct aan stuurboord langs de dam ligt een gebied voor snelle motorboten. De Grevelingendam wordt gemarkeerd met aanvullende betonning. De slikken van Flakkee worden gedekt door aanvullende betonning.

Geul van Herkingen

De Geul van Herkingen is het vervolg van de Bocht van St. Jacob. Het begint oost van de Mosselbank en loopt zuid van de wal van Overflakkee en gaat ten noorden van Stelhoek over in de hoofdvaargeul Grevelingen en de Hals. De haven van Herkingen  is aan te lopen via een smalle bebakkende geul met geleidelichten 348º.

Hals

Het nevenvaarwater Hals samen met het nevenvaarwater Springersdiep loopt parallel met de hoofdvaargeul richting de Brouwersdam. Noord van Stelhoek is de scheiding Grevelingen Geul van Herkingen en Hals. De Hals loopt langs de wal van Overflakkee aan de oostzijde en de Veermansplaat aan de westzijde.

Springersdiep

De vaargeul Springersdiep is het vervolg van het vaarwater Hals. Het begint ten oosten van de Kleine Veermansplaat. Richting noord van de Hompelvoet en de Slikken van Flakkee en het eiland Markanje aan de oostzijde. Langs de kust van Goeree tot aan de Brouwersdam, Port Zélande en Ossehoek. Langs de Brouwersdam is een gebied voor snelle motorboten en waterscooters.


Vlieger

De Vlieger is de verbinding tussen het Springersdiep en de Paardengeul die weer op het vaarwater Grevelingen uitkomt. Het ligt tussen de Veermansplaat aan de zuidzijde en de Hompelvoet te noorden.

Paardengeul

De Paardengeul is de noordelijkste verbinding tussen de Grevelingen en het Springersdiep tussen de Veermansplaat aan de zuidzijde en de Hompelvoet ten noorden.

Springersgeul

De Springersgeul loopt evenwijdig aan het Springersdiep tussen de plaat west van de Hompelvoet en de Hompelvoet zelf.

Hompelgeul

Ook de nevenvaargeul Hompelgeul loopt van het hoofdvaarwater Grevelingen naar het Springersdiep. Tussen de noordelijke uitloper van het eiland Ossehoek en de zuidzijde van het eiland Hompelvoet.

Geul van Ossehoek

De nevenvaargeul Geul van Ossehoek loopt van het hoofdvaarwater Grevelingen naar het Springersdiep tussen de Kabbelaarsbank aan de zuidzijde en het eiland Ossehoek ten noorden.

Kabbelaarsgeul

De Kabbelaarsgeul is de geul tussen de Kabbelaarsbank en de Middelplaat. Alleen betond in het recreatie seizoen.

Brouwersdam
Brouwersdam