Zeeuwse Wateren


Actuele meldingen:


Aan boord van elk schip, met uitzondering van een open klein schip, waarop het Scheepvaartreglement Westerschelde van toepassing is, moeten een volledig bijgewerkt exemplaar van dit reglement en de meest recente uitgave van, of een volledig bijgewerkte zeekaart op de Westerschelde met haar mondingen aanwezig zijn.

1800 kaarten: 1801 (apr 2017) - 1803 (apr 2019) - 1805 (feb  2018) - 1807 (feb 2018)


Vanaf 2020 wordt deze pagina niet meer bijgewerkt. 


Hieronder staan actuele berichten van dit jaar die van belang zijn voor de recreatievaart.

Archief:  2014  - 2015  - 2016  - 2017  - 2018  - 2019


Deze pagina is bijgewerkt op 11 oktober 2019

Actuele stremmingen in Zeeland zijn te raadplegen op Vaarrweginformatie.nl  of op Teletekstpagina 721


Bass 115/2019


Vaarweg: van Overloop van Hansweert km 0 tot Zuidergat km 38.5

Omschrijving: Westerschelde - Zuidergat - Voormelding dwarsstroomwaarschuwingen 2020

Vaarweg: Westerschelde - Zuidergat

Omschrijving: Voormelding dwarsstroomwaarschuwingen 2020

Ref: GB 02-2018 (Bass 087/2018)

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit publiceert hierbij de voormeldingen

dwarsstroomwaarschuwingen voor het jaar 2020.

Deze voormeldingen zijn met data, tijdvensters en inschaling van sterkte waarop de dwarsstroom astronomisch gezien kan optreden, weergegeven in de bijlage bij deze Bass.

In deze dwarsstroomprognose, welke gebaseerd is op het astronomisch getij, zijn effecten van meteorologische omstandigheden niet meegenomen. Deze kunnen nog aanvullende dwarsstroomwaarschuwingen opleveren gedurende het jaar (zie hieronder).

Het Hydro Meteo Centrum bewaakt 6 tot 12 uur van te voren de criteria betreffende het wel of niet uitbrengen van een dwarsstroomwaarschuwing.

Bij een aantal uren wind (4-6 Bf) uit westelijke richting wordt het water in de Westerschelde opgestuwd.

Hierdoor kan het voorkomen dat enkele malen per jaar de criteria overschreden worden.

Op het laatste moment wordt er dan een waarschuwing voor dwarsstroming uitgebracht.

Bij een aantal dagen oostenwind kan het voorkomen, dat (bij een datum op de lijst) de criteria net niet gehaald worden. De waarschuwing wordt dan ingetrokken.

 

Omdat de effecten van meteorologische omstandigheden een jaar van te voren nog niet bekend zijn, is de inschatting dat de jaarlijkse lijst voor ongeveer 95 % correct zal zijn.

Dwarsstroomprognose Zuidergat 2020.pdf


Vlissingen,  16 september 2019


Rijkswaterstaat.2019.07527.0

Oosterschelde; informatieservice;

Ivm bijzondere markering geldt het volgende:
Uitgelegd meetboeien thv Neeltje Jans:
-Roompot ZS 1, lichtkarakter Fl. 5s Y, in positie: 51°37.372’ N 003°46.153’ E
-Roompot ZS 2, lichtkarakter Fl. 5s Y, in positie: 51°38.313’ N 003°47.944’ E
-Roompot ZS Ref, lichtkarakter Fl. 5s Y, in positie: 51°38.499’ N 003°45.896’ E

(Zee en Delta , District Noord , 2019/93 , 12-09-2019)


Rijkswaterstaat.2019.07234.0
Geul van de Roggenplaat; informatieservice;
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
Verlegd: groene spitse spar GVR 3, positie 51-38,5523 N 003-48,5003 E groene spitse spar GVR 5, positie 51-38,6762 N 003-48,1436 E groene spitse spar GVR 7, positie 51-38,7399 N 003-47,3691 E
(Zee en Delta , District Noord , 384 , 03-09-2019)


Datum : 27-8-2019
Kenmerk : MD 379-19

Onderwerp : markeringswijziging Krabbenkreek

Ter informatie en voor berichtgeving:

De hierna volgende markering in de Krabbenkreek is verlegd/uitgelegd

Verlegd,de groene spitse spar KR-21,
Van positie :
51°36.2110’ N
004°06.9795’ E

Naar positie :
51°36.2070’ N
004°07.0190’E

Verlegd,de rode stompe spar KR-22,
Van positie :
51°36.3050’ N
004°07.3250’ E

Naar positie :
51°36.2840’ N
004°07.3730’ E

Verlegd,de groene spitse spar KR-23,
Van positie :
5136.2540’ N
004°07.3520’ E

Naar positie :
51°36.2540’ N
004°°07.3920’ E

Verlegd,de rode stompe spar KR-24,
Van positie :
51°36.4600’ N
004°07.6930’ E

Naar positie :
51°36.4015’ N
004°07.6938’ E

Verlegd,de groene spitse spar KR-25,
Van positie :
51°36.4640’ N
004°07.7880’ N

Naar positie :
51°36.3661’ N
004°07.6973’ E

Uitgelegd,de rode stompe spar KR-24a,
In positie :
51°36.4937’ N
004°07.7861’ E

Uitgelegd de groene spitse spar KR-25a,
In positie :
51°36.4773’ N
004°07.8086’ E


Bass 110/2019

Vaarweg: van Blokgrens Vlissingen / Borssele km 6.3 tot Schaar Spijkerplaat km 4.3

Omschrijving: Westerschelde - Schaar van Spijkerplaat - Betonningsverlegging SS8 en SS6 wegens baggerwerkzaamheden

Referte: 52/2018

Vaarweg: Westerschelde – Schaar van Spijkerplaat       

Omschrijving: Betonningsverlegging SS8 en SS6 wegens baggerwerkzaamheden.

Ref: Bass 052-2018

 

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:

Wegens de uitvoering van baggerwerkzaamheden op de Spijkerplaat dienen twee rode sparren verplaatst te worden in de Schaar van Spijkerplaat.

Verleggen:

- Rode spar SS6, verplaatsing 120 meter  in de richting WNW

Naar positie:  51°25.332‘ N - 003°38.761′ E

- Rode sparboei SS8, met lichtkarakter: Qfl. R., verplaatsing 180 meter in de richting N

Naar positie:  51°25.415‘ N - 003°39.827′ E

 

De uitvoering van deze wijziging staat gepland voor week 37.


Vlissingen, 12 september 2019


Bass 109/2019

Vaarweg: van Westpit (blokgrens RB/TH op WR2) km 22.1 tot Oostgat km 19.2

Omschrijving: Monding Westerschelde - Botkil; Tijdelijke opslag ankers

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat er, ter voorbereiding van de kabellegwerkzaamheden ten behoeve van het Windmolenpark Borsele, een zevental ankers tijdelijk worden opgeslagen op de zeebodem.

Posities ankeropslag:

1-         51°34’,018 N      003°19’,241 E

2-         51°34’,035 N      003°19’,207 E

3-         51°34’,052 N      003°19’,174 E

4-         51°34’,069 N      003°19’,140 E

5-         51°34’,086 N      003°19’,106 E

6-         51°34’,103 N      003°19’,072 E

7-         51°34’,120 N      003°19’,039 E

De ankers zullen worden voorzien van gele “Neuring boeien” met verlichting.

De ankers worden uitgelegd op 16 en 17 september 2019 door het vaartuig COASTAL CHALLENGER.

De ankers worden later opgepikt en gebruikt door het schip NDURANCE voor het leggen van Tennetkabels.


Vlissingen,  11 september 2019


Nr. DZD–BAS–2019/ 87


Oosterscheldestroomgebied / Wijziging markering
Krabbenkreek afmeerboeien

In de Krabbenkreek is de volgende markeringswijziging doorgevoerd:

Verleggen:
Groene, spitse, spar KR 21: van positie: 51°36.211’ N 004°06.980’ E naar positie: 51°36.207’ N 004°07.019’ E
Groene, spitse, spar KR 23: van positie: 51°36.254’ N 004°07.352’ E naar positie: 51°36.254’ N 004°07.392’ E
Groene, spitse, spar KR 25: van positie: 51°36.464’ N 004°07.788’ E naar positie: 51°36.366’ N 004°07.697’ E
Rode, stompe, spar KR 22: van positie: 51°36.305’ N 004°07.325’ E naar positie: 51°36.284’ N 004°07.373’ E
Rode, stompe, spar KR 24: van positie: 51°36.460’ N 004°07.693’ E naar positie: 51°36.402’ N 004°07.694’ E

Uitleggen:
Groene, spitse, spar KR 25a: in positie: 51°36.477’ N 004°07.809’ E
Rode, stompe, spar KR 24a: in positie: 51°36.494’ N 004°07.786’ E


(Posities in WGS 84 - Hydr. gr. krt. 1805.6)

Goes, 27 augustus 2019
 


Bass 99/2019

Vaarweg: van Everingen km 8.2 tot Everingen km 8.2

Omschrijving: Betonningswijziging Geul van Baarland

Vaarweg: Westerschelde – Geul van Baarland  
Omschrijving: Betonningswijziging Geul van Baarland

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:

Wegens de natuurlijke verplaatsing van de Geul van Baarland is het noodzakelijk om de positie van ondertaande betonning te wijzigen:

Verleggen:

- Gele spitse boei GvB 3 , met lichtkarakter: Fl. Y. 5s.

Naar positie: 51°22,396′ N -  003°52,175′ E

- Gele stompe boei GvB 8, met lichtkarakter: Fl. (3) Y. 10s

Naar positie:  51°22.525‘ N - 003°52.122′ E

 
De uitvoering van deze wijziging staat gepland voor week 35

Vlissingen, 24 augustus 2019


Bass 97/2019

Vaarweg:

Omschrijving: Westerschelde – Everingen omgeving Baarland; Betonningswijziging

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:

De betonning in het vaarwater Everingen gewijzigd wordt, ter hoogte van Baarland.

Vanwege de natuurlijke verplaatsing van de vaargeul, is een wijziging aan de betonning noodzakelijk.

Verleggen:

-     Rode stompe boei E 12 , met lichtkarakter: VQ. Fl. R,

      naar positie: 51°21,699′ N -  003°52,046′ E

-     Rode spar boei E12a, met lichtkarakter: Iso. R 2s,

      naar positie:  51°21.905‘ N - 003°52.399′ E

De uitvoering van deze wijziging staat gepland voor einde van  week 33.

Vlissingen,  13 augustus 2019


Rijkswaterstaat.2019.05627.0

Hals; informatieservice;

Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:

Verleggen: Ton “H 16” rood - stomp naar positie 051° 44’,207 N 004° 01’,651 E

Ton “H 18” rood - stomp naar positie 051° 44’,438 N 004° 01’,176 E


(Zee en Delta , District Noord , 74 , 15-07-2019) 


Bass 80/2019


Vaarweg: van (geen blokgrens) km 42.4 tot Nauw van Bath km 3.3

Omschrijving: Westerschelde - Gebieden waar gekitesurft mag worden

Vaarweg: Westerschelde            

Omschrijving:   Gebieden waar gekitesurft mag worden

Gezien artikel 50 c van het Scheepvaartreglement Westerschelde 1990, maakt de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit bekend dat in onderstaande gebieden op de Westerschelde gekitesurft mag worden:

1.       Cadzand-bad west, begrensd door de lijn lopend over de hoogwaterlijn, van daar de lijn volgend loodrecht op de hoogwaterlijn naar het coördinaat:

51°22',410 N 003°21',720 E, van daar naar het coördinaat:

51°22',498 N 003°21',845 E, van daar de lijn volgend loodrecht op de hoogwaterlijn, tot de hoogwaterlijn.

2.       Nieuwvliet-bad, begrensd door de lijn lopend over de hoogwaterlijn, van daar de lijn volgend loodrecht op de hoogwaterlijn naar het coördinaat:

51°23',550 N 003°25',300 E, van daar naar het coördinaat:

51°23',630 N 003°25',710 E, van daar de lijn volgend loodrecht op de hoogwaterlijn, tot de hoogwaterlijn.

3.       Breskens oost, begrensd door lijn lopend vanaf het westelijk havenhoofd van de Handelshaven te Breskens  over de hoogwaterlijn tot het oostelijk havenhoofd van de Veerhaven te Breskens, van daar de lijn volgend terug naar het westelijk havenhoofd van Handelshaven te Breskens.

4.       Paulinapolder, begrensd door de lijn lopend over de hoogwaterlijn, van daar de lijn volgend loodrecht op de hoogwaterlijn naar het coördinaat:

51°21',170 N 003°43',950 E, van daar naar het coördinaat:

51°21',150 N 003°44',790 E, van daar de lijn volgend, loodrecht op de hoogwaterlijn, tot de hoogwaterlijn.

5.       Terneuzen, begrensd door de lijn lopend over de hoogwaterlijn, van daar de lijn volgend loodrecht op de hoogwaterlijn naar het coördinaat:

51°20',330 N 003°50',190 E, van daar naar het coördinaat:

51°20',240 N 003°50',870 E, van daar naar het coördinaat:

51°20',240 N 003°51',400 E, van daar de lijn volgend loodrecht op de hoogwaterlijn, tot de hoogwaterlijn.

6.       Baarland, begrensd door de lijn lopend over de coördinaten

51°23',440 N 003°53',920 E                                       51°23',410 N 003°53',690 E

51°23',600 N 003°53',650 E                                       51°23',640 N 003°53',720 E

51°23',690 N 003°54',050 E                                       51°23',640 N 003°54',090 E

51°23',440 N 003°53',920 E

7.       Kaloot, begrensd door de lijn lopend over de hoogwaterlijn,  van daar de lijn volgend loodrecht op de hoogwaterlijn naar het coördinaat:

51°26',240 N 003°41',880 E, van daar naar het coördinaat:

51°25',870 N 003°42',370 E, van daar de lijn volgend loodrecht op de hoogwaterlijn, tot de hoogwaterlijn.

In genoemde gebieden gelden de volgende voorwaarden:

1.       Er mag niet gekitesurfd worden onder nautisch slechte weerscondities, hiermee wordt in ieder geval verstaan een windkracht van 8 bft of meer en een zicht van minder dan 2000 meter.

2.       Er mag niet gekitesurfd worden bij aflandige wind.

3.       Scheepvaart mag op geen enkele manier gehinderd worden.

4.       Kiters dienen ten allen tijden te zorgen dat er voldoende reddingsmiddelen aanwezig zijn. Hiertoe behoort ook een KNRM sticker met contactgegevens op het kitebord.


Tevens wordt erop gewezen dat de Westerschelde een druk bevaren gebied is met veel stroming. Er wordt dan ook aangeraden om slechts te kitesurfen bij voldoende ervaring en kunde.

De gebieden zijn gemarkeerd met gele betonning.

De volgende betonningswijziging zal hiervoor binnenkort worden uitgevoerd:

 

Opnemen:

Ton CA C (opheffen gebied Cadzand-bad oost)

Ton BR A (opheffen gebied Breskens west)

Ton BR B (opheffen gebied Breskens west)

 

Verleggen:

Ton CA B naar positie: 51°22',498 N 003°21',845 E

Kaartjes kunnen worden gedownload op www.vts-scheldt.net

Het Bericht Aan de Schelde Scheepvaart(BASS) nr. 018-2017 d.d. 27 februari 2017, gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant Nr. 12135, d.d. 7 maart 2017 wordt met onmiddellijke ingang ingetrokken. De reden hiervan is dat de gebieden Cadzand-bad oost en Breskens west zijn opgeheven en de coördinaten van sommige gebieden waar gekitesurft mag worden zijn aangepast.

Vlissingen,  28 juni 2019


Bass 77/2019

Vaarweg: van Blokgrens Terneuzen / Hansweert (Middelgat) km 11.4 tot Everingen km 8.2

Omschrijving: Westerschelde - Everingen - Geul van Baarland - Betonningswijziging

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat de betonning in het vaarwater Everingen gewijzigd wordt, ter hoogte van Baarland. Vanwege de natuurlijke verplaatsing van de vaargeul, is een wijziging aan de betonning noodzakelijk. Om een vaargeul van voldoende breedte te kunnen aanbieden wordt de streefdiepte van de vaargeul gewijzigd.

Deze bedraagt na publicatie van deze BASS: LAT -35dm

Noordelijk van de huidige geul wordt een nieuwe geul opengesteld voor vaarweggebruikers. Deze geul wordt betond met bijzondere markering (geel). Vanwege die beschikbare diepte heeft deze geul een andere streefdiepte dan de zuidelijke, lateraal betonde, vaargeul.

Deze bedraagt: LAT -20dm

Noordelijke geul:

Uitleggen:

GvB 1 (Fl. Y 5s.)                                                         In positie: 51°22,339′ N - 003°51,196′ E
GvB 3 (Fl. Y 5s.)                                                         In positie: 51°22,468′ N - 003°52,218′ E
GvB 2                                                                            In positie: 51°22,854′ N - 003°49,583′ E
GvB 4                                                                            In positie: 51°22,687′ N - 003°50,482′ E
GvB 6 (Fl (3) Y 10s.)                                                  In positie: 51°22,504′ N - 003°51,290′ E
GvB 8 (Fl (3) Y 10s.)                                                  In positie: 51°22,571′ N - 003°52,150′ E
GvB 10                                                                          In positie: 51°22,761′ N - 003°52.826′ E

Het uitleggen van de betonning in de Noordelijke geul staat gepland voor 26 juni 2019.

Zuidelijke geul:

Verleggen:

E 11 (Q. Fl. G)                                                              Naar positie: 51°21,585′ N - 003°51,416′ E
E 13 (VQ. Fl. G)                                                           Naar positie: 51°21,603′ N - 003°52,230′ E
E 15 (Iso. G 4s.)                                                           Naar positie: 51°22,000′ N - 003°52.823′ E
E 17                                                                                Naar positie: 51°22,382′ N - 003°53,431′ E
E 6 (Iso. R 8s.)                                                              Naar positie: 51°22,360′ N - 003°49,928′ E
E 8                                                                                  Naar positie: 51°21,939′ N - 003°50,705′ E
E 12 (VQ. Fl. R)                                                           Naar positie: 51°21,721′ N - 003°51,906′ E
E12a (Iso. R 2s)                                                           Naar positie: 51°21,803‘ N - 003°52.207′ E
E 14 (Iso. R 4s)                                                            Naar positie: 51°22,157′ N - 003°52,660′ E

Opnemen:

E 19
E 21
E 4
E 8a
E 16
E 18
E 20

Uitleggen:

E 19 (Q G)                                                                     In positie: 51°22,858′ N - 003°54,010′ E
E 21                                                                                In positie: 51°23,269′ N - 003°54,349′ E
E 4 (Q R)                                                                       In positie: 51°23,007′ N - 003°48,745′ E
E 16 (Iso R 8s.)                                                            In positie: 51°22,593′ N - 003°53,126′ E
E 18 (Q R)                                                                     In positie: 51°23,024′ N - 003°53,609′ E
E 20                                                                                In positie: 51°23,330′ N - 003°53,962′ E

Het wijzigen van de betonning in de zuidelijke geul staat gepland voor 26 juni 2019.

Vlissingen,  24 juni 2019


Rijkswaterstaat.2019.03099.0 

Bergsche Diep; informatieservice; 

Ivm gewijzigde markering geldt het volgende: 
Verlegd,stompe rode lichtspar BD-10 met lichtkarakter Iso 4 sec R en voorzien van rood stomp cilindervormig topteken, Van positie 51°30.0030 ’ N 004°14.1870 ’ E Naar positie 51°30.0093 ’ N 004°14.2178 ’ E 
(Zee en Delta , District Noord , 197 , 29-04-2019) 


Bekendmaking aan de Scheepvaart
Nr. DZD–BAS–2019/ 46

Oosterscheldestroomgebied / Uitleggen afmeerboeien
Krabbenkreek

In de Krabbenkreek, zijn t.b.v. de recreatievaart een aantal afmeerboeien uitgelegd.
Uitleggen:
 ter hoogte van de haven van St. Annaland, een 6-tal afmeerboeien:
“WSV-SA 1” geel-bolvorm in positie: 51°36.519’ N 004°06.422’ E
“WSV-SA 2” geel-bolvorm in positie: 51°36.490’ N 004°06.479’ E
“WSV-SA 3” geel-bolvorm in positie: 51°36.461’ N 004°06.532’ E
“WSV-SA 4” geel-bolvorm in positie: 51°36.432’ N 004°06.585’ E
“WSV-SA 5” geel-bolvorm in positie: 51°36.405’ N 004°06.636’ E
“WSV-SA 6” geel-bolvorm in positie: 51°36.380’ N 004°06.692’ E
(Posities in WGS 84 - Hydr. gr. krt. 1805.6)
Goes, 11 april 2019


Bekendmaking aan de Scheepvaart
Nr. DZD–BAS–2019/ 40


Grevelingenmeer Verkeerspost Ouddorp / Aangepaste bediening

Onder verwijzing naar en onder intrekking van de Bekendmaking aan de Scheepvaart DZD-BAS-2013/30,
d.d. 2 mei 2013, wordt bekendgemaakt dat per 1 april 2019 de bediening van de Verkeerspost Ouddorp
als volgt wordt aangepast:

De tijden dat de Verkeerspost Ouddorp is bemenst:

Winterperiode van 16 september t/m 14 mei:
- op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zondag van 08:00 tot 16:00 uur
en
- wekelijks twee nachtdiensten, in de nacht van zondag op maandag en donderdag op vrijdag, van 22:00
tot 08:00 uur.

Zomerperiode van 15 mei t/m 15 september:
- dagelijks van 06:00 tot 22:00 uur
en
- wekelijks twee nachtdiensten, in de nacht van zondag op maandag en donderdag op vrijdag, van 22:00
tot 06:00 uur.

Tijdens onbemenste uren is er geen pro-actieve radarobservatie en zal bij calamiteiten het Kustwachtcentrum te Den Helder moeten worden aangeroepen.

Gedurende genoemde perioden zal vanaf 1 april 2019, op woensdagen en zaterdagen, winterperiode
08:00 tot 16:00 uur en zomerperiode 06:00 tot 22:00 uur, de bediening van de verkeerspost Ouddorp
worden verricht vanaf de verkeerspost Wemeldinge.
De taken omvatten in dit geval:
- Het verzorgen van een uurbericht met relevante meteorologische informatie en bijzonderheden;
- Het op aanvraag van de gebruiker verstrekken van vaarweginformatie;
- Het op aanvraag van de gebruiker begeleiden/monitoren via de radar.Overige informatie:
Verkeerspost Ouddorp, VHF-kanaal 25, tel. 088 797 09 56
Verkeerspost Wemeldinge, VHF-kanaal 68, tel. 088 797 48 01

Goes, 28 maart 2019

HET DISTRICTSHOOFD ZEE & DELTA NOORD,


BASS nr. 30/2019

Bekendmaking Aan de Scheepvaart Scheldegebied
Vaarweg:

Omschrijving: onbetrouwbaarheid sectorlichten Westerschelde

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat: als gevolg van uitvoering van
Bass 058-2015, Bass 116/2017 en Bass 21/2019 de hieronder genoemde sectorlichten onbetrouwbaar
zijn.
Dit omdat als gevolg van het aanpassen van de drijvende markering de begrenzing van het vaarwater
niet meer samenvalt met de begrenzing van de sector van het desbetreffende sectorlicht (de witte sector
loopt door tot achter de drijvende markering).

Download de BASS 30/2019 ..>>

 

Vlissingen, 27 maart 2019


Bass 23/2019


Vaarweg: van Honte km 85.7 tot Blokgrens Vlissingen / Borssele km 6.3

Omschrijving: Westerschelde - Rede van Vlissingen; Oeverlicht Boulevard de Ruyter - sectorrichting


De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat: de afvarende scheepvaart in het vaarwater Schaar van Spijkerplaat met het volgende rekening moet houden. 


De noordelijke begrenzing van de zuidoostelijke witte sector van het Oeverlicht “Boulevard de Ruyter” dekt  het veilige deel van het vaarwater in de Schaar van de Spijkerplaat niet af.

De rode lichtboei SS 4 geeft wel de juiste afbakening van het veilige vaarwater aan.

De sectorrichting zal worden aangepast.


Vlissingen,  16 maart 2019


Bass 22/2019


Vaarweg: van Honte km 77.3 tot Blokgrens Vlissingen / Borssele km 82.7

Omschrijving: Westerschelde - Honte - Betonning voor marking en berging wrak

Vaarweg: Westerschelde - Honte

Omschrijving: betonning voor markering en berging wrak

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:

Voor de markering en berging van een wrak de volgende betonningwijziging is / wordt uitgevoerd.

 

Uitgelegd:

Boei W (Westkardinaal) in positie:          51° 26’.104 N - 003° 41’.349 E


Verlegd:

Boei 2A naar posite:        51° 25’.937 N - 003° 41’.660 E
Waverider HNTO naar positie:   51° 25’.987 N - 003° 41’.946 E


Vlissingen, 11 maart 2019


Rijkswaterstaat.2019.01544.0 


Oosterschelde; informatieservice; 
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende: 


Verleggen:
Rode, stompe, sparboei O-34, van positie: 51°31.402’ N - 004°05.854’ E naar positie: 51°31.454’ N - 004°04.709’ E

Uitleggen:
Rode, stompe, sparboei O-36, topteken rode cilinder, in positie: 51°31.402’ N - 004°05.854’ E 


(Zee en Delta , District Noord , 2019/29 , 07-03-2019) 


Rijkswaterstaat.2019.01511.0 

Oosterschelde; informatieservice; 
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:


Betonningswijziging Gorishoek rode zijde:

- Verlegd de rode stompe sparboei O 34 naar positie 51˚ 31, 4540 N - 004˚ 04,7090 E;
- Nieuw uitgelegd de rode stompe sparboei O 36 voorzien van topteken cilinder rood in positie :51˚ 31,4020 N - 004˚ 05,8540 E. 


(Zee en Delta , District Noord , 076 , 07-03-2019) 


Rijkswaterstaat.2019.01112.1 


Eendracht, Schelde-Rijnverbinding; informatieservice; 
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende: 


Definitief verwijderen Groene Lichtopstand SRK-75 kar. Iso.4s positie: 51-33,9095 N 004-13,6670 E Uitgelegd Groene spitse verlichte spar SRK-75 kar. Iso 4.s. positie: 51-33,9095 N 004-13,6670 E Definitief verwijderen Groene Lichtopstand SRK-85 kar. Iso.4s positie:51-35,6222 N 004-11,6182 E Uitgelegd Groene spitse verlichte spar SRK-85 kar. Iso 4.s positie:51-35,6222 N 004-11,6182 E Het vorige bericht Rijkswaterstaat.2019.01112.0 van 18-02-2019 is vervallen. 


(Zee en Delta , District Noord , MD 049-19 , 18-02-2019) 


Bass 21/2019


Vaarweg: van Blokgrens Terneuzen / Hansweert (Libo 35/32) km 52.6 tot Blokgrens Hansweert / Waarde km 42.1

Omschrijving: Westerschelde - Overloop Hansweert - Zuidergat - Betonningswijziging

Referte: 11/2019

Vaarweg: Westerschelde – Overloop Hansweert-Zuidergat

Omschrijving: Betonningswijziging

Ref: Bass 011-2019

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:
Bass 011-2019 wordt ingetrokken en de volgende betonningswijziging binnenkort zal worden uitgevoerd:

Uitleggen nieuwe betonning:

Boei 45A (ISO G 4s) in positie:                   51°26’,044 N  003°59’,199 E

Boei 47A (ISO G 4s) in positie:                   51°26’,064 N  004°00’,022 E

Ton F47 in positie:                                        51°26’,037 N  003°59’,627 E

Ton F47A in positie:                                     51°26’,043 N  003°59’,994 E

Boei OH-MG (Q(6)+Lfl 15s) in positie:         51°26’,396 N  003V58’,926 E (zuid kardinaal)

Ton F41 in positie:                                        51°24’,687 N  003V58’,055 E

Ton F43 in positie:                                        51°25’,343 N  003V58’,572 E

Ton F45 in positie:                                        51°25’,728 N  003°59’,084 E

Ton WAAK in positie:                                    51°26’,419 N  003°58’,874 E

Boei 40B (ISO R 4s) in positie:                    51°26’,450 N  003°59’,986 E            

 

Verleggen:

Boei 40 naar positie:                                     51°25’,566 N  003°57’,687 E

Boei 42 naar positie:                                     51°26’,099 N  004°01’,335 E

Boei 44 naar positie:                                     51°24’,723 N  004°02’,342 E

Boei 46 naar positie:                                     51°24’,146 N  004°02’,372 E

Boei 48 naar positie:                                     51°23’,603 N  004°02’,392 E

Boei 50 naar positie:                                     51°22’,861 N  004°02’,768 E

Boei 40A naar positie:                                 51°26’,181 N  003°58’,228 E

Boei 48A naar positie:                                 51°23’,178 N  004°02’,435 E

Boei 45 naar positie:                                     51°25’,819 N  003°58’,775 E

Boei 47 naar positie:                                     51°26’,103 N  003°59’,540 E

Boei 49 naar positie:                                     51°25’,794 N  004°00’,779 E

Boei 51 naar positie:                                     51°25’,457 N  004°01’,360 E

Boei 53 naar positie:                                     51°25’,073 N  004°01’,689 E

Boei 55 naar positie:                                     51°24’,134 N  004°01’,830 E

Boei 53A naar positie:                                 51°24’,658 N  004°01’,817 E

Boei ZG-SVV naar positie:                         51°25’,328 N  004°02’,205 E

Ton F44 naar positie:                                   51°24’,638 N  004°02’,632 E

Ton F46 naar positie:                                   51°24’,141 N  004°02’,573 E

Ton F48 naar positie:                                   51°23’,599 N  004°02’,584 E

Ton F49 naar positie:                                   51°25’,765 N  004°00’,746 E

Ton F51 naar positie:                                   51°25’,439 N  004°01’,295 E

Ton F53 naar positie:                                   51°25’,073 N  004°01’,548 E

Ton F53A naar positie:                                51°24’,662 N  004°01’,599 E

Ton F48A naar positie:                                51°23’,192 N  004°02’,591 E

                                                                              

Opnemen oude betonning

Boei 40B

Boei 40C

Boei 51A

Boei OH-MG

Ton F47


Vlissingen,  5 maart 2019     


Bass 18/2019

Vaarweg:

Omschrijving: Westerschelde - Schaar van Valkenisse - Schaar van de Noord - Betonningswijziging

 
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat de volgende betonningswijziging wordt uitgevoerd:

Aanpassing lichtkarakter

SvV C  in positie:        51° 22’,345 N      004° 06’,251 E     naar Fl(3)Y 10s

SvV Z  in positie:        51° 22’,354 N      004° 05’,872 E     naar Fl Y 5s

SN 4    in positie:        51° 23’,499 N      004° 11’,853 E     naar Fl(3)Y 10s

SN 5    in positie:        51° 23’,263 N      004° 11’,902 E     naar Fl Y 5s

 

Deze wijziging zal op 5 maart worden uitgevoerd.


Vlissingen, 26 februari 2019


Bass 13/2019


Vaarweg: van Steenbank Passage Vlissingen km 28.7 tot Sardijngeul km 4.9

Omschrijving: Westerschelde - Geul van de Rassen en Deurloo - Betonningswijziging

Referte: 52/2018


Vaarweg: Westerschelde – Geul van de Rassen en Deuloo

Omschrijving: betonningswijziging

Ref: Bass 052-2018

 

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:
Na het uitleggen van de energiekabel genoemd in Bass 052-2018 in het gebied Geul van de Rassen en Deurloo de volgende betonningswijziging wordt uitgevoerd. Naar het zich nu laat aanzien zal dit in de tweede helft van maart 2019 zijn.

 

Verleggen:

Boei OG 7 naar positie:                               51°32’,755 N  003°24’,872 E

Boei OG-GR naar positie:                           51°32’,000 N  003°25’,068 E

Ton GR 1 naar positie:                                51°32’,217 N  003°24’,884 E

Ton GR 2 naar positie:                                51°31’,922 N  003°24’,882 E

Ton GR 3 naar positie:                                51°31’,941 N  003°24’,656 E

Ton GR 4 naar positie:                                51°31’,423 N  003°24’,723 E

Ton GR 5 naar positie:                                51°31’,454 N  003°24’,532 E

Ton GR 6 naar positie:                                51°30’,998 N  003°24’,809 E

Ton GR 7 naar positie:                                51°30’,917 N  003°24’,479 E

Ton DL 1 naar positie:                                 51°30’,270 N  003°25’,078 E

Ton DL 2 naar positie:                                 51°30’,409 N  003°25’,560 E

Ton DL 3 naar positie:                                 51°29’,481 N  003°26’,028 E

Ton DL 4 naar positie:                                 51°29’,753 N  003°26’,713 E

Ton DL 5 naar positie:                                 51°28’,785 N  003°27’,123 E

Ton DL 6 naar positie:                                 51°29’,157 N  003°27’,941 E

Ton DL 7 naar positie:                                 51°28’,347 N  003°28’,513 E

Ton DL 8 naar positie:                                 51°28’,545 N  003°29’,150 E

Ton DL 9 naar positie:                                 51°27’,840 N  003°29’,840 E

Ton DL 10 naar positie:                              51°27’,958 N  003°30’,284 E

Boei OG-DL naar positie:                           51°27’,961 N  003°30’,672 E

 

Opnemen:

Ton GR 9

Ton DL 12


Vlissingen,  13 februari 2019


Bass 11/2019 >>>>  Zie Bass 21/2019 <<<<


Vaarweg: van Blokgrens Terneuzen / Hansweert (Libo 35/32) km 52.6 tot Bocht van Walsoorden, Zuidergat km 0.4

Omschrijving: Westerschelde - Overloop Hansweert/Zuidergat - betonningswijziging

Vaarweg: Westerschelde – Overloop Hansweert-Zuidergat

Omschrijving: Betonningswijziging

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:
De volgende betonningswijziging binnenkort zal worden uitgevoerd:

 

Uitleggen nieuwe betonning:

Boei 45A (ISO G 4s) in positie:                  51°26’,044 N  003°59’,199 E

Boei 47A (ISO G 4s) in positie:                  51°26’,064 N  004°00’,022 E

Ton F47 in positie:                                      51°26’,037 N  003°59’,627 E

Boei OH-MG (Q(6)+Lfl 15s) in positie:      51°26’,396 N  003°58’,926 E (zuid kardinaal)

Ton F41 in positie:                                        51°24’,687 N  003°58’,055 E

Ton F43 in positie:                                        51°25’,343 N  003°58’,572 E

Ton F45 in positie:                                        51°25’,728 N  003°59’,084 E

Ton WAAK in positie:                                 51°26’,419 N  003°58’,874 E

Boei 40B (ISO R 4s) in positie:                   51°26’,450 N  003°59’,986 E            

 

Verleggen:

Boei 40 naar positie:                                     51°25’,566 N  003°57’,687 E

Boei 42 naar positie:                                     51°26’,099 N  004°01’,335 E

Boei 44 naar positie:                                     51°24’,723 N  004°02’,342 E

Boei 46 naar positie:                                     51°24’,146 N  004°02’,372 E

Boei 48 naar positie:                                     51°23’,603 N  004°02’,392 E

Boei 50 naar positie:                                     51°22’,861 N  004°02’,768 E

Boei 40A naar positie:                                 51°26’,181 N  003°58’,228 E

Boei 48A naar positie:                                 51°23’,178 N  004°02’,435 E

Boei 45 naar positie:                                     51°25’,819 N  003°58’,775 E

Boei 47 naar positie:                                     51°26’,103 N  003°59’,540 E

Boei 49 naar positie:                                     51°25’,794 N  004°00’,779 E

Boei 51 naar positie:                                     51°25’,457 N  004°01’,360 E

Boei 53 naar positie:                                     51°25’,073 N  004°01’,689 E

Boei 55 naar positie:                                     51°24’,134 N  004°01’,830 E

Boei 53A naar positie:                                 51°24’,658 N  004°01’,817 E

Boei ZG-SVV naar positie:                         51°25’,328 N  004°02’,205 E

Ton F44 naar positie:                                   51°24’,638 N  004°02’,632 E

Ton F46 naar positie:                                   51°24’,141 N  004°02’,573 E

Ton F47 naar positie:                                   51°26’,043 N  003°59’,994 E

Ton F48 naar positie:                                   51°23’,599 N  004°02’,584 E

Ton F49 naar positie:                                   51°25’,765 N  004°00’,746 E

Ton 51 naar positie:                                     51°25’,439 N  004°01’,295 E

Ton F53 naar positie:                                   51°25’,073 N  004°01’,548 E

Ton 53A naar positie:                                  51°24’,662 N  004°01’,599 E

Ton F48A naar positie:                                51°23’,192 N  004°02’,591 E

                                                                              

Opnemen oude betonning

Boei 40B

Boei 40C

Boei 51A

Boei OH-MG


Vlissingen,  12 februari 2019


Bass 9/2019


Vaarweg: van Westkapelle km 15.9 tot Westkapelle km 15.9

Omschrijving: uitleggen tijdelijke Kardinale boeien t.b.v. suppletiewerken Westkapelle en Domburg

Vaarweg: Westerschelde – Westkapelle en Domburg

Omschrijving: t.b.v. kustsuppletie

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat er tijdelijk twee (2) kardinaal boeien deze week zullen worden uitgelegd in verband met de uit te voeren kustsuppletiewerken. Deze kardinaal boeien zullen weer worden opgenomen bij het beëindigen van deze werkzaamheden. De verwachting is dat dit in de eerste week van april 2019 zal zijn:

Uitleggen:

N-Kardinaal :zinker WK-N                  51°33’,840 N        003°27’,382 E

N-Kardinaal : Zinker DB-N                 51°34’,518 N        003°28’,801 E


Vlissingen,  4 februari 2019


Bass 5/2019


Vaarweg:

Omschrijving: Nieuwe flyer marifoonblokindeling en werkprocedures

Referte: 72/2016

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:

Er een nieuwe flyer marifoonblokindeling en werkprocedures versie 5.3 is gepubliceerd op de website www.vts-scheldt.net.  

De onderstaande noodzakelijke correcties zijn hierin verwerkt.

Wijzigingen in de Marifoon-(werk) procedures versie 5.2 (december 2017):

Wijziging onder de rubriek:          4.7.3. RADAR WAARDE

 

4.7.3.2 Gebiedsomschrijving:

                Boeien 55/46, naar boeien SvV3/SvV4 tot boeien SvV-C/SvV-Z, naar boeien 58/63

Wijziging onder de rubriek:          4.7.4 RADAR SAEFTINGE

 

4.7.4.2 Gebiedsomschrijving:

                Boeien 58/63, naar boeien SvV-C/SvV-Z, naar Baken Zuid-Saeftinge/boei 76

 

Bass 002-2018 komt te vervallen.

Deze bekendmaking wordt in de Nederlandse Staatscourant geplaatst.

 

Vlissingen,  30 januari 2019


Bass 1/2019

Vaarweg: van Everingen km 8.2 tot Blokgrens Terneuzen / Hansweert (Middelgat) km 11.4

Omschrijving: Westerschelede - Everingen - Betonningswijziging

Vaarweg: Westerschelde - Everingen

Omschrijving: Betonningswijziging

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat als gevolg van de natuurlijk ontwikkeling van de vaargeul de volgende betonningswijziging onmiddellijk wordt uitgevoerd:

Verleggen:

E10 (Q.R) naar positie                                           51°21’,733 N                003°51’,289 E

E12 (VQ.R) naar positie                                        51°21’,726 N                003°51’,798 E

E12a (Iso R 2s) naar positie                                 51°21’,814 N                003°52’,174 E

E13 (VQ.G) naar positie                                       51°21’,922 N                003°52’,550 E

E14 (Iso R 4s) naar positie                                   51°22’,018 N                003°52’,460 E

E15 (Iso G 4s) naar positie                                   51°21’,585 N                003°52’,126 E

 

Vlissingen,  14 januari 2019


Bass 103/2018

Vaarweg: van Zuidergat km 43.7 tot Blokgrens Hansweert / Waarde km 42.1

Omschrijving: Voormelding dwarsstroomwaarschuwingen 2019

Vervangt: 87/2018

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit publiceert hierbij de voormeldingen

dwarsstroomwaarschuwingen voor het jaar 2019.

Deze voormeldingen zijn met data, tijdvensters en inschaling van sterkte waarop de dwarsstroom astronomisch gezien kan optreden, weergegeven in de bijlage bij deze Bass.

In deze dwarsstroomprognose, welke gebaseerd is op het astronomisch getij, zijn effecten van meteorologische omstandigheden niet meegenomen. Deze kunnen nog aanvullende dwarsstroomwaarschuwingen opleveren gedurende het jaar (zie hieronder).

 

Het Hydro Meteo Centrum bewaakt 6 tot 12 uur van te voren de criteria betreffende het wel of niet uitbrengen van een dwarsstroomwaarschuwing.

Bij een aantal uren wind (4-6 Bf) uit westelijke richting wordt het water in de Westerschelde opgestuwd.

Hierdoor kan het voorkomen dat enkele malen per jaar de criteria overschreden worden.

Op het laatste moment wordt er dan een waarschuwing voor dwarsstroming uitgebracht.

Bij een aantal dagen oostenwind kan het voorkomen, dat (bij een datum op de lijst) de criteria net niet gehaald worden. De waarschuwing wordt dan ingetrokken.

 

Omdat de effecten van meteorologische omstandigheden een jaar van te voren nog niet bekend zijn, is de inschatting dat de jaarlijkse lijst voor ongeveer 95 % correct zal zijn.

 

Vlissingen, 12 december 2018