Zeeuwse Wateren


Actuele meldingen:


Aan boord van elk schip, met uitzondering van een open klein schip, waarop het Scheepvaartreglement Westerschelde van toepassing is, moeten een volledig bijgewerkt exemplaar van dit reglement en de meest recente uitgave van, of een volledig bijgewerkte zeekaart op de Westerschelde met haar mondingen aanwezig zijn.

1800 kaarten: 1801 (apr 2017) - 1803 (jan 2017) - 1805 (feb  2018) - 1807 (feb 2018)

Hieronder staan actuele berichten van dit jaar die van belang zijn voor de recreatievaart.

Archief:  2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018


Deze pagina is bijgewerkt op  13 april 2018

Actuele stremmingen in Zeeland kunt u raadplegen op Vaarrweginformatie.nl of op Teletekstpagina 721
Bass 25/2018

Vaarweg: van Blokgrens Steenbank / Rabsbank (op WR2) km 8.2 tot Blokgrens Steenbank / Oostgat km 18.1

Omschrijving: Gebied Steenbank - Betonningswijziging

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:

De minst gelode diepte op het wrak “Magne” 13.3 m bedraagt.

De boei “magne” in Positie  51°39’,106 N 003°19’,919 E  zal definitief worden opgenomen.

De boei WP 4 wordt 180m om de Zuid verlegd naar positie 51°34’,380 N 003°08’,680 E.


Vlissingen,  13 april 2018
Bass 22/2018

Vaarweg: van Vlissingen Breskens km 0.8 tot Blokgrens Vlissingen / Borssele km 7.2

Omschrijving: Westerschelde - Vaarwater langs Hoofdplaat - Betonningswijziging

Vaarweg: Westerschelde – Vaarwater langs Hoofdplaat
Omschrijving: Betonningswijziging
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat de volgende betonningswijziging in het vaarwater langs Hoofdplaat binnenkort wordt uitgevoerd:

Opnemen:

Ton VH2

Uitleggen:

Boei VH2   IsoR 2s   in positie: 51°24’,336 N  003°33’,901 E

Verleggen:

Ton VH8 naar positie: 51°23’,303 N  003°36’,582 E
Ton VH10 naar positie: 51°23’,280 N  003°36’,943 E

Vlissingen,  30 maart 2018

Windkracht > 6 Bft geen bediening basculebrug Zandkreeksluis

Rijkswaterstaat.2018.03523.0 
Veerse Meer; mededeling; 
Ivm overige geldt het volgende: 
Vanaf 3 april 2018, wordt bij windsnelheden groter dan 10,7 m/sec, dus vanaf 6 Beaufort en hoger (gemiddeld over 10 minuten) en ongeacht de windrichting, de basculebrug Oosterscheldezijde over de Zandkreeksluis te Kats, niet bediend voor het doorgaande scheepvaartverkeer. 
(Zee en Delta , District Noord , 30 , 21-03-2018) 
Bass 14/2018

Vaarweg: Overloop van Valkenisse, Zuidergat km 36.2

Omschrijving: Westerschelde - Overloop van Valkenisse

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat de volgende betonningswijziging binnenkort wordt uitgevoerd:

Uitleggen:

Boei MA1 FL(2) Y.10s in positie 51°22’,595 N 004°09’,437 E

Opnemen:

Boei 69a
Ton MA1

Vlissingen,  6 maart 2018
Rijkswaterstaat.2018.02361.0 

Schaar van Colijnsplaat; informatieservice;

Verlegd gebied tbv mosselzaadvanginstallaties:
- Spar “SC-A” geel – stomp + verbodsteken A.1 naar positie 51° 37’,247 N - 003° 49’,722 E;
- Spar “SC-B” geel – stomp + verbodsteken A.1 naar positie 51° 37’,269 N - 003° 50’,200 E;
- Spar “SC-E” geel – stomp + verbodsteken A.1 naar positie 51° 37’,099 N - 003° 50’,214 E;
- Spar “SC-F” geel – stomp + verbodsteken A.1 naar positie 51° 37’,077 N - 003° 49’,737 E.

(Zee en Delta , District Noord , 2018/19 , 27-02-2018) 
Bass 10/2018
 
Vaarweg: van Passage Terneuzen Everingen km 6.2 tot Blokgrens Terneuzen / Hansweert (Middelgat) km 11.4

Omschrijving: Westerschelde - Geul van Baarland - Betonningswijziging

Vaarweg: Westerschelde – Geul van Baarland  
Omschrijving: Betonningswijziging
 
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat als gevolg van de natuurlijke ontwikkeling van de vaargeul de volgende betonningswijziging binnenkort wordt uitgevoerd:
 
Verleggen:
 
E9       naar positie        51°22’,089 N 003°49’,705 E
E9a     naar positie        51°21’,848 N 003°50’,247 E
E11     naar positie        51°21’,643 N 003°51’,051 E
E13     naar positie        51°21’,638 N 003°51’,913 E
E15     naar positie        51°21’,971 N 003°52’,591 E
E10     naar positie        51°21’,783 N 003°51’,046 E
E12     naar positie        51°21’,794 N 003°51’,852 E
E14     naar positie        51°22’,085 N 003°52’,415 E
E16     naar positie        51°22’,498 N 003°53’,091 E
 
Vlissingen,  16 februari 2018  
   
Deze bekendmaking is tevens te downloaden op www.vts-scheldt.net
 
Bijlagen:
 
A0-5000-GeulvanBaarland - werktekening.pdf Kaartje
Bass 5/2018

Vaarweg: van Schaar Spijkerplaat km 4.3 tot dwars van de 15 km 74.1

Omschrijving: Westerschelde – Schaar van Spijkerplaat; Betonningswijziging

Referte: 120/2017

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:

Boei SS 11      Iso G.8s          is gelegd in positie              51°24,640 N        003°40,436 E

Vlissingen,  24 januari 2018

Nr. DZD –BAS- 2018/ 13

Veerse Meer Instellen zomerpeil

Op vrijdag 23 maart 2018 wordt begonnen met het opvoeren van het waterpeil op het Veerse Meer naar
het zomerpeil. Dit zomerpeil zal naar verwachting op vrijdag 30 maart 2018 zijn bereikt.

Het peil op het Veerse Meer kan in de zomerperiode fluctueren tussen N.A.P. en N.A.P. – 0,10 m. In geval
van extreme neerslag of extreme neerslagverwachtingen kan het waterpeil op het Veerse Meer
(vroegtijdig) worden verlaagd om zodoende een buffer te creëren voor het afvoeren van polderwater. Dit
zogenaamde 'noodpeil' zal tijdig aan betrokkenen worden bekendgemaakt.

Omdat het zomerpeil wordt ingesteld door middel van het doorlaatmiddel de ‘Katse Heule’, kan de
scheepvaart de schutsluis in de Zandkreekdam naar verwachting volledig blijven benutten.

Goes, 15 februari 2018

HET DISTRICTSHOOFD ZEE & DELTA NOORD,
Bass 1/2018

Vaarweg: van Passage Hansweert km 47.1 tot Bocht van Walsoorden, Zuidergat km 0.4

Omschrijving: Westerschelde - Zuidergat; Voormelding dwarsstroomwaarschuwingen 2018

Referte: 71/2008
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit publiceert hierbij de voormeldingen

dwarsstroomwaarschuwingen voor het jaar 2018.

Deze voormeldingen zijn met data, tijdvensters en inschaling van sterkte waarop de dwarsstroom astronomisch gezien kan optreden, weergegeven in de bijlage bij deze Bass.

In deze dwarsstroomprognose, welke gebaseerd is op het astronomisch getij, zijn effecten van meteorologische omstandigheden niet meegenomen. Deze kunnen nog aanvullende dwarsstroomwaarschuwingen opleveren gedurende het jaar (zie hieronder).

Het Hydro Meteo Centrum bewaakt 6 tot 12 uur van te voren de criteria betreffende het wel of niet uitbrengen van een dwarsstroomwaarschuwing.

Bij een aantal uren wind (4-6 Bf) uit westelijke richting wordt het water in de Westerschelde opgestuwd.

Hierdoor kan het voorkomen dat enkele malen per jaar de criteria overschreden worden.

Op het laatste moment wordt er dan een waarschuwing voor dwarsstroming uitgebracht.

Bij een aantal dagen oostenwind kan het voorkomen, dat (bij een datum op de lijst) de criteria net niet gehaald worden. De waarschuwing wordt dan ingetrokken.

Omdat de effecten van meteorologische omstandigheden een jaar van te voren nog niet bekend zijn, is de inschatting dat de jaarlijkse lijst voor ongeveer 95 % correct zal zijn.

Bijlage:  Dwarsstroomprognose 2018.pdf
 
Vlissingen,  1 januari 2018