Zeeuwse Wateren


Actuele meldingen:


Aan boord van elk schip, met uitzondering van een open klein schip, waarop het Scheepvaartreglement Westerschelde van toepassing is, moeten een volledig bijgewerkt exemplaar van dit reglement en de meest recente uitgave van, of een volledig bijgewerkte zeekaart op de Westerschelde met haar mondingen aanwezig zijn.

1800 kaarten: 1801 (apr 2017) - 1803 (jan 2017) - 1805 (mrt 2012) - 1807 (mrt 2012)

Hieronder staan actuele berichten van dit jaar die van belang zijn voor de recreatievaart.

Archief jaar:  2014 - 2015 - 2016 - 2017-2018


Deze pagina is bijgewerkt op  16 februari 2018


Rijkswaterstaat.2017.14552.0 

Kanaal door Walcheren; mededeling; geen bediening 

Ivm werkzaamheden geldt het volgende: 
- Geen bediening Sloebrug 
   · maandag 19 februari 07:30 tot vrijdag 30 maart 2018 17:00 
- Doorvaarthoogte 500 cm Kanaalpeil Sloebrug 
Kanaalpeil is NAP+90 cm. 
Informatie: 
- informatiepunt telefoon 0118-412372, NC Vlissingen 
(Zeeland , 17/21 , 12-12-2017)
Rijkswaterstaat.2017.14550.0 

Kanaal door Walcheren - Arnekanaal naar Arnemuiden of Kanaal door de Oude Arne; mededeling; scheepsdiepgang 

Ivm waterstandsverlaging geldt het volgende: 
- Beschikbare waterdiepte verminderd met 60 cm Kanaal door Walcheren 
   · zaterdag 3 februari 08:00 tot zaterdag 17 maart 2018 13:00 
- Scheepsdiepgang maximaal 430 cm Vlissingen tot Zijkanaal Arnemuiden, incl verbreed deel van dit kanaal 
   · zaterdag 3 februari 08:00 tot zaterdag 17 maart 2018 13:00 
- Scheepsdiepgang maximaal 370 cm Zijkanaal Arnemuiden tot Veere 
   · zaterdag 3 februari 08:00 tot zaterdag 17 maart 2018 13:00 
- Scheepsdiepgang maximaal 160 cm Zijkanaal Arnemuiden vanaf Arnebrug 
   · zaterdag 3 februari 08:00 tot zaterdag 17 maart 2018 13:00 
Een bekendmaking betreffende deze Kanaalpeilverlaging is te downloaden via https://www.vaarweginformatie.nl/fdd/main/download?fileId=279676135 
Informatie: 
- informatiepunt telefoon 0118-412372, NC Vlissingen 
(Zeeland , 17/20 , 12-12-2017)
Nr. DZD –BAS- 2018/ 13

Veerse Meer Instellen zomerpeil

Op vrijdag 23 maart 2018 wordt begonnen met het opvoeren van het waterpeil op het Veerse Meer naar
het zomerpeil. Dit zomerpeil zal naar verwachting op vrijdag 30 maart 2018 zijn bereikt.

Het peil op het Veerse Meer kan in de zomerperiode fluctueren tussen N.A.P. en N.A.P. – 0,10 m. In geval
van extreme neerslag of extreme neerslagverwachtingen kan het waterpeil op het Veerse Meer
(vroegtijdig) worden verlaagd om zodoende een buffer te creëren voor het afvoeren van polderwater. Dit
zogenaamde 'noodpeil' zal tijdig aan betrokkenen worden bekendgemaakt.

Omdat het zomerpeil wordt ingesteld door middel van het doorlaatmiddel de ‘Katse Heule’, kan de
scheepvaart de schutsluis in de Zandkreekdam naar verwachting volledig blijven benutten.

Goes, 15 februari 2018

HET DISTRICTSHOOFD ZEE & DELTA NOORD,
Rijkswaterstaat.2018.00721.0 
Kanaal door Walcheren; mededeling; geen bediening 
Ivm werkzaamheden geldt het volgende: 

- Geen bediening Keersluisbrug 

   · zaterdag 31 maart 2018 13:15 tot 20:30 
Tevens zal in deze periode het waterpeil in de binnenhaven van Vlissingen verhoogd worden naar 1,40m + NAP. Vanaf 17.30 uur zal begonnen worden met het aflaten van het water naar het streefpeil van 0,90m + NAP. 
Informatie: 
- informatiepunt telefoon 0118-412372, NC Vlissingen 
- informatiepunt marifoonkanaal 22, NC Vlissingen 
(Zeeland , 18/1 , 17-01-2018) 
Bass 1/2018

Vaarweg: van Passage Hansweert km 47.1 tot Bocht van Walsoorden, Zuidergat km 0.4

Omschrijving: Westerschelde - Zuidergat; Voormelding dwarsstroomwaarschuwingen 2018

Referte: 71/2008
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit publiceert hierbij de voormeldingen

dwarsstroomwaarschuwingen voor het jaar 2018.

Deze voormeldingen zijn met data, tijdvensters en inschaling van sterkte waarop de dwarsstroom astronomisch gezien kan optreden, weergegeven in de bijlage bij deze Bass.

In deze dwarsstroomprognose, welke gebaseerd is op het astronomisch getij, zijn effecten van meteorologische omstandigheden niet meegenomen. Deze kunnen nog aanvullende dwarsstroomwaarschuwingen opleveren gedurende het jaar (zie hieronder).

Het Hydro Meteo Centrum bewaakt 6 tot 12 uur van te voren de criteria betreffende het wel of niet uitbrengen van een dwarsstroomwaarschuwing.

Bij een aantal uren wind (4-6 Bf) uit westelijke richting wordt het water in de Westerschelde opgestuwd.

Hierdoor kan het voorkomen dat enkele malen per jaar de criteria overschreden worden.

Op het laatste moment wordt er dan een waarschuwing voor dwarsstroming uitgebracht.

Bij een aantal dagen oostenwind kan het voorkomen, dat (bij een datum op de lijst) de criteria net niet gehaald worden. De waarschuwing wordt dan ingetrokken.

Omdat de effecten van meteorologische omstandigheden een jaar van te voren nog niet bekend zijn, is de inschatting dat de jaarlijkse lijst voor ongeveer 95 % correct zal zijn.

Bijlage:  Dwarsstroomprognose 2018.pdf
 
Vlissingen,  1 januari 2018