Artikel 2.5-gebieden - kaart


Een kaart van de actuele situatie van afgesloten gebieden t.b.v. vogels en zeehonden vindt u op  overzichtskaart

Voor de exacte grenzen van de art 2.5 gebieden raadpleeg de officiële zeekaarten.