Artikel 2.5-gebieden - kaart


Een kaart van de actuele situatie per 15 april van afgesloten gebieden t.b.v. vogels en zeehonden vindt u op  overzichtskaart