Blauwe Balg zuid/Waardgronden;

1-9-2020 Vrijwel alle art.20 gebieden die in verband met broeden en het grootbrengen van jongen waren afgesloten zijn per 1 september weer vrij toegankelijk. Zie op de actuele overzichtskaart   welke gebieden permanent voor het publiek zijn gesloten. Ook al is nu vrijewel het hele Wad vrij toegankelijk, het is op grond van de natuurbeschermingswet niet toegestaan beschermde vogels en zeehonden te verontrusten of op te jagen. .

16-7-2020 Het gebied ten zuiden van de twee gele art 2.5 WNB boeien is vrijgegeven voor de scheepvaart:

Gele stompe spar WG-WNB 1 voorzien van topteken A 1 rood –wit – rood  in positie 53-21.2400 N  005-31.7500 E
Gele stompe spar WG-WNB 2 voorzien van topteken A 1 rood –wit – rood  in positie 53-21.5060 N  005-34.0590 E

Extra informatie:

  • Minst gepeilde diepte NAP50 cm;
  • Doorvaart art.20 gebied toegestaan van 3 uur voor tot 2 uur na hoog water Nes;
  • Droogvallen in het art.20 gebied is niet toegestaan;
  • Aanbevolen route is de gemarkeerde route over de Blauwe Balg.

Op deze route is geen markering uitgelegd. Ter oriëntatie zijn er een aantal way points:

positie 53° 23,477’ N - 05° 38,607’ E;
positie 53° 23,084’ N - 05° 37,157’ E;
positie 53° 22,573’ N - 05° 35,988’ E;
positie 53° 21,820’ N - 05° 35,688’ E;
positie 53° 21,786’ N - 05° 34,704’ E;
positie 53° 21,746’ N - 05° 34,509’ E;
positie 53° 21,533’ N - 05° 34,189’ E;
positie 53° 21,490’ N - 05° 33,767’ E;
positie 53° 21,251’ N - 05° 33,412’ E;
positie 53° 21,154’ N - 05° 32,171’ E;
positie 53° 22,716’ N - 05° 26,944’ E.

15-07-2020: De kwelder van Schier en het aangrenzende water is vanaf 16 juli weer vrij toegankelijk.

01-07-2020: De verbodsborden bij de Hiezel en oostelijk deel van het Rif zijn weer weggehaald; het broedseizoen is afgelopen. Betreding van het Rif in de periode 3 uur voor/3 uur na hoogwater blijft verboden en ook  voor de Hiezel geldt svp niet betreden tijdens hoogwater : beide gebieden zijn hvp's

20-5-2020: er zijn verbodsborden geplaatst op de Hiezel en oostelijk deel van het Rif t.b.v. broedende sterns. Beide plekken zijn ook hoogwatervluchtplaatsen voor vogels.

Waddenzee; Eierlandsche Gat; bijzondere markering ( Berna NN 2020-005)

Ten behoeve van onderzoek zijn substraatkooien uitgelegd en afgedekt door een oranje blaas in de volgende posities:
Vliehors:                       6 stuks tussen VH 21 en VH GAS N
Gasboeiengat               6 stuks noord van  GG10 en GG 12
Mid.Ballastplaat:           6 stuks 0,75 nm noord van GG16
Nabij boei BB20           6 stuks 0,2 nm ZO van GG 20
          6 stuks 0,5 nm NO van GG 20
          6 stuks 0,75 -1,0 nm Oost van GG20
          6 stuks 1,0 nm Noord van GG 2
 
art 2.5 gebieden

15 april 2020: vanaf 15 april is het kweldergebied Schiermonnikoog en de waddenoevers geslotengebied tot 15 juli, zie ...>

Hiezel (zuidoosthoek Egelsmanplaat)

25-8-2019: de verbodsborden opde Hiezel zijn weggehaald. Dringend verzoek is wel om deHiezel van 3 uur voor tot 3 uur na hoogwater niet te betreden ivm hoogwatervluchtplaats voor ca 25.000 trekvogels

Blauwe Balg zuid/Waardgronden;

20-7-2019 Het gebied ten zuiden van de twee gele art 2.5 WNB boeien is vrijgegeven voor de scheepvaart:
Gele stompe spar WG-WNB 1 voorzien van topteken A 1 rood –wit – rood  in positie 53-21.2400 N  005-31.7500 E
Gele stompe spar WG-WNB 2 voorzien van topteken A 1 rood –wit – rood  in positie 53-21.5060 N  005-34.0590 E

Extra informatie:

  • Minst gepeilde diepte NAP50 cm;
  • Doorvaart art.20 gebied toegestaan van 3 uur voor tot 2 uur na hoog water Nes;
  • Droogvallen in het art.20 gebied is niet toegestaan;
  • Aanbevolen route is de gemarkeerde route over de Blauwe Balg.

 

Op deze route is geen markering uitgelegd. Ter oriëntatie zijn er een aantal way points:

positie 53° 23,477’ N - 05° 38,607’ E;
positie 53° 23,084’ N - 05° 37,157’ E;
positie 53° 22,573’ N - 05° 35,988’ E;
positie 53° 21,820’ N - 05° 35,688’ E;
positie 53° 21,786’ N - 05° 34,704’ E;
positie 53° 21,746’ N - 05° 34,509’ E;
positie 53° 21,533’ N - 05° 34,189’ E;
positie 53° 21,490’ N - 05° 33,767’ E;
positie 53° 21,251’ N - 05° 33,412’ E;
positie 53° 21,154’ N - 05° 32,171’ E;
positie 53° 22,716’ N - 05° 26,944’ E.

(RWS Berna : 19B033 d.d.12/07/2019)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

De HAVEN vanSchiermonnikoog is gebaggerd met een cutterzuiger tot 2 m diepte.N.B. dit is geen diepte van de toegangsgeul! Deze wordt namelijk niet gebaggerd. Daarom: geen doorgang naar de haven voor jachten met diepgang van 2 meter! (behalve met extreem hoog water)

april 2019


Noordpolderzijl

Rijkswaterstaat.2012.04619.4 
Vaarwater naar Noordpolderzijl; mededeling; beschikbare waterdiepte 
Ivm beperking van de vaarweg geldt het volgende: 
- Beschikbare waterdiepte maximaal 80 cm Normaal Amsterdams Peil Vaarwater naar Noordpolderzijl 
   · woensdag 1 mei t/m woensdag 31 juli 2019 
- Beschikbare waterdiepte maximaal 75 cm Normaal Amsterdams Peil Vaarwater naar Noordpolderzijl 
   · donderdag 1 augustus 2019 tot nader bericht 

De HAVEN is voorjaar 2019 opnieuw geploegd. mei 2018 gemeten op + 50 NAP. Diepte toegangsgeul is zeer onbetrouwbaar!