____________________________________________________________________________________________________________________________________________

De HAVEN vanSchiermonnikoog  wordt vóór eind maart gebaggerd met een cutterzuiger tot 2 m diepte.

N.B. dit is geen diepte van de toegangsgeul! Deze wordt namelijk niet gebaggerd. Daarom: geen doorgang naar de haven voor jachten met diepgang van 2 meter! (behalve met extreem hoogwater)

27-1-2019


 

Oort West; mededeling; gedeeltelijke stremming

geen nieuwe stremmingen bekend

Blauwe Slenk - Ondiepte

Op de tonnenlijn BS 15 en BS 17 is een ondiepte geconstateerd.
Scheepvaart wordt verzocht ruim te passeren. ( 1 september 2016 -Berna 2016-144)


Noordpolderzijl

Rijkswaterstaat.2012.04619.4 
Vaarwater naar Noordpolderzijl; mededeling; beschikbare waterdiepte 
Ivm beperking van de vaarweg geldt het volgende: 
- Beschikbare waterdiepte maximaal 70 cm Normaal Amsterdams Peil Vaarwater naar Noordpolderzijl 
   · woensdag 1 augustus 2018 t/m dinsdag 30 april 2019 
- Beschikbare waterdiepte maximaal 80 cm Normaal Amsterdams Peil Vaarwater naar Noordpolderzijl 
   · woensdag 1 mei t/m woensdag 31 juli 2019 
- Beschikbare waterdiepte maximaal 75 cm Normaal Amsterdams Peil Vaarwater naar Noordpolderzijl 
   · donderdag 1 augustus 2019 tot nader bericht 
Het vorige bericht Rijkswaterstaat.2012.04619.3 van 11-08-2017 is vervallen. 
(Het Hogeland , 31-01-2019)

De HAVEN wordt voorjaar 2019 opnieuw geploegd. mei 2018 gemeten op + 50 NAP. Diepte toegangsgeul is zeer onbetrouwbaar!