Meldingen Nederlandse Wadden

16 augustus 2021: De art 2.5 gebieden Oerd, Feugelpolle en het oostelijek deel van de Boschplaat zijn vanaf 16 augustus weer toegankelijk.

20 juli 2021: de kwelder van Schiermonnikoog is weer vrij toegankelijk / Zuidelijke route Waardgronden open / Verbodsborden Engelsmanplaat verwijderd

Schiermonnikoog: Vanaf 16 juli is de kwelder van Schiermonnikoog weer vrij toegankelijk omdat het broedseizoen van meeuwen en lepelaars voorbij is.

Waardgronden:  het gebied ten zuiden van de betonning WG-WNB1 en WG-WNB2 is vrij gegeven voor doorvaart van 3 uur voor tot 2 uur na hoogwater Nes. Stiliggen, droogvallen of ankeren is niet toegestaan.

Engelsmanplaat: De verbodsbordenop de Hiezel (zuidoosthoek) zijn verwijderd. Het Rif is tijdens hoogwater een hoogwatervluchtplaats en niet toegankelijk van 3 uur voor tot 3 uur na hoogwater Lauwersoog


30 juni 2021: Aan de westzijde van het Rif momenteel veel zeehonden met pups

Op de westzijde van het Rif, boven Engelsmanplaat liggen ten noorden van de voormalige geul tussen Engelsmanplaat en het Rif momenteel veel zeehonden met pups.Het verzoek is om voldoende afstand te houden tot deze zeehonden en niet te dichtbij droog te vallen of langs te lopen. Gun de zeehonden de rust in elk geval tot eind juli/begin augustus tot de pups zelfstandig zijn. Daarnaast telt het oostelijke Rif nog enkele nesten van Scholeksters en vertoeven er verschillende sternsoorten, dus ook daar geldt: houd afstand.


26 mei 2021: De zuidpunt van Engelsmanplaat, de Hiezel afgesloten

De zuidpunt van Engelsmanplaat, de Hiezel is afgesloten vanwege de broedende sterns. Er zijn met borden geplaatst.
De broedkolonie op het Rif is niet van de grond gekomen als gevolg van storm en hoogwater begin mei, dus bescherming van deze kleine groep sterns is des te belangrijker
Dus daar of in de buurt niet aanlanden of de plaat op te gaan.


15 mei 2021: Artikel 2.5-gebieden 

Alle artikel 2.5-gebieden die nog niet waren afgesloten zijn vanaf 15 mei tot minimaal 15 juli afgesloten. De meeste zelfs t/m 15 september


15 april 2021: De kwelder van Schier is afgesloten van 15 april tot 16 juli

Ten behoeve van de broedende zilvermeeuwen, lepelaars en andere vogels is de kwelder van Schier en een wadzone van ca 100m t/m 15 juli afgesloten voor publiek.


1 april 2021: De Blauwe Balg is afgesloten van 1 april tot 1 september

Ten behoeve van de zeehonden is de Blauwe Balg afgesloten van 1 april tot 1 september.
Doorvaart door de Blauwe Balggeul is toegestaan van 3 uur voor hoogwater Nes tot 2 uur na hoogwater Nes.
Stil liggen is niet toegestaan.


15-03-2021: Boschplaat, Koffiebonenplaat, Fugelpôlle en het Oerd gesloten

De Boschplaat, de Koffiebonenplaat, de Fugelpôlle en het Oerd zijn gesloten om de vogels in rust het broedseizoen voor te bereiden.
Een actueel overzicht  afgesloten art 2.5- gebieden ...>


Blauwe Balg zuid / Waardgronden;

Dit gebied is momenteel afgesloten.

Medio juli wordt het gebied ten zuiden van de twee gele art 2.5 WNB-boeien weer vrijgegeven voor de scheepvaart:

Gele stompe spar WG-WNB 1 voorzien van topteken A 1 rood–wit–rood  in positie 53° 21.2400 N   5° 31.7500 E
Gele stompe spar WG-WNB 2 voorzien van topteken A 1 rood–wit–rood  in positie 53° 21.5060 N   5° 34.0590 E

Extra informatie:

  • Minst gepeilde diepte 50 cm bij NAP.
  • Doorvaart art.2.5-gebied toegestaan van 3 uur voor tot 2 uur na hoog water Nes;
  • Droogvallen in het art.2.5-gebieden is niet toegestaan;
  • Aanbevolen route is de gemarkeerde route over de Blauwe Balg.
     

Op deze route is geen markering uitgelegd.
Ter oriëntatie zijn er een aantal waypoints:

positie 53° 23,477’ N - 05° 38,607’ E;
positie 53° 23,084’ N - 05° 37,157’ E;
positie 53° 22,573’ N - 05° 35,988’ E;
positie 53° 21,820’ N - 05° 35,688’ E;
positie 53° 21,786’ N - 05° 34,704’ E;
positie 53° 21,746’ N - 05° 34,509’ E;
positie 53° 21,533’ N - 05° 34,189’ E;
positie 53° 21,490’ N - 05° 33,767’ E;
positie 53° 21,251’ N - 05° 33,412’ E;
positie 53° 21,154’ N - 05° 32,171’ E;
positie 53° 22,716’ N - 05° 26,944’ E.