Actuele meldingen Wadden


Vanaf 14 augustus is het Rif boven Engelsmanplaat vrij toegankelijk 3 uur voor/na laagwater

bron: bemanning wadden unit "De  Krukel" 15-8-2017
De jongen van de laatste sterns en andere broedvogels op het Rif (ten noorden van Engelsmanplaat) zijn uitgevlogen. Vanaf 14 augustsus is het Rif daarom weer vrij toegankelijk tussen 3 uur voor tot 3 uur na laagwater. Rond hoogwater fungeert het Rif als hoogwatervluchtplaats en blijft het gebied verboden om de rustende vogels niet te verstoren.


Gele tonnen alternatieve route Waardgronden Terschelling zijn gelegd

bron: bemanning wadden unit "De  Krukel" 26-7-2017
25 en 16 juli 2017 is betonningsvaartuig “Waddenzee” bezig geweest met het aanbrengen van de gele markeringen in de route “Waardgronden Terschelling”. Deze werkzaamheden zijn vandaag afgerond hetgeen betekent dat vanaf heden de route geopend is van 3 uur voor hoogwater tot 2 uur na hoogwater Nes Ameland. De gele tonnen dienen aan de zuidzijde gepasseerd te worden. Volgens betonningsvaartuig “Waddenzee” is de minst gelode diepte 40 cm. bij NAP. De posities van de meeste boeien zijn nagenoeg gelijk aan vorig jaar, de meest oostelijke markeringen liggen iets noordelijker dan vorig jaar. De betonning staat ookaangegeven op de kaarten van NV Verlag 2017. Voor reacties en vragen kunt u terecht bij de Waddenunit van het Ministerie van Economische Zaken: bemanning ms “Krukel” 06 53150610, E-Mail: waddenunit@minez.nl ,  Twitter; @blauwebalg

 *193/17 VERSCHENEN HERNIEUWDE UITGAVE KAART 1811.

Verschenen is de hernieuwde uitgave van
1811 WADDENZEE. WESTBLAD EN AANGRENZENDE NOORDZEEKUST
Nieuwe uitgave mei 2017.

Hiermee vervalt de vorige uitgave


Schietoefeningen Oort West

Rijkswaterstaat.2017.03852.1, district West , 02-05-2017
Oort West; waarschuwing; bijzondere voorzichtigheid
Ivm oefeningen geldt het volgende:
- Bijzondere voorzichtigheid Schietbaan Marnewaard
   · maandag 6 t/m vrijdag 10 november 2017 Dagelijks 08:00 tot 23:00
   · maandag 11 t/m vrijdag 15 december 2017 Dagelijks 08:00 tot 23:00
Informatie:
- informatiepunt telefoon 0654245891, beheerder schietbaan
Het vorige bericht Rijkswaterstaat.2017.03852.0 van 10-04-2017 is vervallen.

Blauwe Slenk - Ondiepte

Op de tonnenlijn BS 15 en BS 17 is een ondiepte geconstateerd.
Scheepvaart wordt verzocht ruim te passeren. ( 1 september 2016 -Berna 2016-144)

Pinkegat; waarschuwing 

Bijzondere voorzichtigheid Pinkegat 
   · dinsdag 30 augustus 2016 15:57 tot nader bericht 
In positie 53° 27.100’ N - 005° 57.200’ E is een obstakel aangetroffen. 
(E-mail RWS-D Noord Nederland , District West , 2016-142 , 30-08-2016)

Noordpolderzijl

De HAVEN is voorjaar 2017 geploegd. Op 17 juli is betonning gelegd.
RWS meldt over de diepte van de geul naar de haven op 11 augustus 2017 opnieuw het volgende:

Rijkswaterstaat.2012.04619.3 
Vaarwater naar Noordpolderzijl; mededeling; beschikbare waterdiepte 
Ivm beperking van de vaarweg geldt het volgende: 
- Beschikbare waterdiepte maximaal 50 cm Normaal Amsterdams Peil Vaarwater naar Noordpolderzijl 
   · dinsdag 22 mei 2012 14:10 tot nader bericht 
Deze beperking duurt naar verwachting nog zeker tot eind 2018. Het vorige bericht Rijkswaterstaat.2012.04619.2 van 07-01-2016 is vervallen.