Actuele meldingen Wadden


Vanaf 14 augustus is het Rif boven Engelsmanplaat vrij toegankelijk 3 uur voor/na laagwater

bron: bemanning wadden unit "De  Krukel" 15-8-2017
De jongen van de laatste sterns en andere broedvogels op het Rif (ten noorden van Engelsmanplaat) zijn uitgevlogen. Vanaf 14 augustsus is het Rif daarom weer vrij toegankelijk tussen 3 uur voor tot 3 uur na laagwater. Rond hoogwater fungeert het Rif als hoogwatervluchtplaats en blijft het gebied verboden om de rustende vogels niet te verstoren.


Gele tonnen alternatieve route Waardgronden Terschelling zijn gelegd

bron: bemanning wadden unit "De  Krukel" 26-7-2017
25 en 16 juli 2017 is betonningsvaartuig “Waddenzee” bezig geweest met het aanbrengen van de gele markeringen in de route “Waardgronden Terschelling”. Deze werkzaamheden zijn vandaag afgerond hetgeen betekent dat vanaf heden de route geopend is van 3 uur voor hoogwater tot 2 uur na hoogwater Nes Ameland. De gele tonnen dienen aan de zuidzijde gepasseerd te worden. Volgens betonningsvaartuig “Waddenzee” is de minst gelode diepte 40 cm. bij NAP. De posities van de meeste boeien zijn nagenoeg gelijk aan vorig jaar, de meest oostelijke markeringen liggen iets noordelijker dan vorig jaar. De betonning staat ookaangegeven op de kaarten van NV Verlag 2017. Voor reacties en vragen kunt u terecht bij de Waddenunit van het Ministerie van Economische Zaken: bemanning ms “Krukel” 06 53150610, E-Mail: waddenunit@minez.nl ,  Twitter; @blauwebalg

 *193/17 VERSCHENEN HERNIEUWDE UITGAVE KAART 1811.

Verschenen is de hernieuwde uitgave van
1811 WADDENZEE. WESTBLAD EN AANGRENZENDE NOORDZEEKUST
Nieuwe uitgave mei 2017.

Hiermee vervalt de vorige uitgave


Schietoefeningen Oort West

Rijkswaterstaat.2017.03852.1, district West , 02-05-2017
Oort West; waarschuwing; bijzondere voorzichtigheid
Ivm oefeningen geldt het volgende:
- Bijzondere voorzichtigheid Schietbaan Marnewaard
   · maandag 11 t/m vrijdag 15 september 2017 Dagelijks 08:00 tot 23:00
   · maandag 9 t/m vrijdag 13 oktober 2017 Dagelijks 08:00 tot 23:00
   · maandag 6 t/m vrijdag 10 november 2017 Dagelijks 08:00 tot 23:00
   · maandag 11 t/m vrijdag 15 december 2017 Dagelijks 08:00 tot 23:00
Informatie:
- informatiepunt telefoon 0654245891, beheerder schietbaan
Het vorige bericht Rijkswaterstaat.2017.03852.0 van 10-04-2017 is vervallen.
 

 

*113/17 IN BEWERKING ZIJNDE NIEUWE UITGAVEN 1800-serie:

Kaart 1801
Noordzeekust, De Panne tot Den Helder.
Hernieuwde uitgave april 2017 (X-chart procedure t/m 31 mei 2017)
Ivm wijzigingen "Off the Netherlands and Belgian coasts between West Hinder, North Hinder and
Maas West traffic separation schemes".
 
 
Kaart 1812
Waddenzee oostblad en aangrenzende Noordzeekust
Hernieuwde uitgave mei 2017
Planningskaarten:
 

Harlingen  Nieuwe Willemshaven: mededeling; stremming Voorhaven

Ivm evenement geldt het volgende:
- Stremming Nieuwe Willemshaven/Vluchthaven
   · vrijdag 26 mei 2017 11:40 tot 13:05
- Stremming Havenmond/Voorhaven
   · vrijdag 26 mei 2017 11:50 tot 13:05
 

 

Coasters manoeuvreren bij veerdam en jachthaven Ameland 

Vanaf 18 januari tot en met  zomer 2017 zullen er coasters aanmeren bij een nieuwe tijdelijke loslocatie vlakbij de jachthaven ’t Leije Gat en de veerdam op Ameland. De coasters maken medegebruik van de vaargeulen. Maar zullen vanaf de vaargeul bij de veerdam, wanneer nodig,  door sleep- en duwboten op de juiste plaats bij de loslocatie worden gemanoeuvreerd. Het manoeuvreren van de coasters moet binnen een klein maar druk gebied gebeuren. Waakzaamheid is hierbij van belang. Het streven is dat het bulkmateriaal rond de zomer 2017 op het eiland is.
 
Aanvoer materiaal
De coasters vervoeren klei, breuksteen, menggranulaat en asfalt voor het project Dijkverbetering Waddenzeedijk Ameland. Dit kan vanaf 18 januari 2017 voor hinder zorgen in het gebied rondom de jachthaven. Het overslaan van het materiaal uit de coasters naar de dumpers en vrachtwagens kan helaas niet geruisloos verlopen. Maar er wordt zoveel mogelijk gedaan om deze hinder te beperken.
 
Vaarroute
De coasters varen vanaf Harlingen via de Waddenzee en de Noordzee om  Terschelling heen. Tussen Ameland en Terschelling door varen ze via de Waddenzee naar de loslocatie nabij de jachthaven op Ameland. Er is onderling contact tussen de veerboten en de coasters. 

Info via VHF 10 en 27.


Blauwe Slenk - Ondiepte

Op de tonnenlijn BS 15 en BS 17 is een ondiepte geconstateerd.
Scheepvaart wordt verzocht ruim te passeren. ( 1 september 2016 -Berna 2016-144)

Pinkegat; waarschuwing 

Bijzondere voorzichtigheid Pinkegat 
   · dinsdag 30 augustus 2016 15:57 tot nader bericht 
In positie 53° 27.100’ N - 005° 57.200’ E is een obstakel aangetroffen. 
(E-mail RWS-D Noord Nederland , District West , 2016-142 , 30-08-2016)

Noordpolderzijl

De HAVEN is voorjaar 2017 geploegd. Op 17 juli is betonning gelegd.
RWS meldt over de diepte van de geul naar de haven op 11 augustus 2017 opnieuw het volgende:

Rijkswaterstaat.2012.04619.3 
Vaarwater naar Noordpolderzijl; mededeling; beschikbare waterdiepte 
Ivm beperking van de vaarweg geldt het volgende: 
- Beschikbare waterdiepte maximaal 50 cm Normaal Amsterdams Peil Vaarwater naar Noordpolderzijl 
   · dinsdag 22 mei 2012 14:10 tot nader bericht 
Deze beperking duurt naar verwachting nog zeker tot eind 2018. Het vorige bericht Rijkswaterstaat.2012.04619.2 van 07-01-2016 is vervallen.