Pieterburenwad: 

De betonning van het Pieterburenwad is ongeveer een halve mijl naar het noorden verlegd.

Nieuwe telefoonnummers Zeeverkeersposten Waddenzee:

Zeeverkeerspost Schiermonnikoog: 088 – 79 74 388
Centrale Meldpost Waddenzee:       088 – 79 74 599
Verkeerscentrale Brandaris:             088 – 79 74 640
oude nummers vervallen binnenkort
(email zeeverkeerspost Schiermonnkoog, 29-11-2017)


Schietoefeningen Oort West

1 Schietoefeningen in het gebied Marnewaard.
Deze worden gehouden tussen 08:00 en 23:00 uur plaatselijke tijd van:
a. 26 maart t/m 30 maart;
b. 23 april t/m 26 april;
c. 14 mei t/m 18 mei;
d. 28 mei t/m 1 juni;
e. 4 juni t/m 8 juni.
(BaZ 8-3-2018)
 

Blauwe Slenk - Ondiepte

Op de tonnenlijn BS 15 en BS 17 is een ondiepte geconstateerd.
Scheepvaart wordt verzocht ruim te passeren. ( 1 september 2016 -Berna 2016-144)

Noordpolderzijl

De HAVEN is voorjaar 2017 geploegd. Op 17 juli is betonning gelegd.
 
Rijkswaterstaat.2017.02179.1
Vaarwater naar Noordpolderzijl; 
Onbetrouwbaar vaarwater, minst gelode diepte NAP+10 cm (peildatum juli 2016). Het vorige bericht Rijkswaterstaat.2017.02179.0 van 02-03-2017 is vervallen.
(Noord Nederland , District West , 25-10-2017)