Pieterburenwad: 

De betonning van het Pieterburenwad is ongeveer een halve mijl naar het noorden verlegd.

Nieuwe telefoonnummers Zeeverkeersposten Waddenzee:

Zeeverkeerspost Schiermonnikoog: 088 – 79 74 388
Centrale Meldpost Waddenzee:       088 – 79 74 599
Verkeerscentrale Brandaris:             088 – 79 74 640
oude nummers vervallen binnenkort
(email zeeverkeerspost Schiermonnkoog, 29-11-2017)


Schietoefeningen Oort West

Rijkswaterstaat.2017.03852.1, district West , 02-05-2017
Oort West; waarschuwing; bijzondere voorzichtigheid
Ivm oefeningen geldt het volgende:
- Bijzondere voorzichtigheid Schietbaan Marnewaard
   · maandag 29 januari t/m vrijdag 2 februari 2018 Dagelijks 08:00 tot 23:00
   · maandag 5 t/m vrijdag 9 februari 2018 Dagelijks 08:00 tot 23:00
   · maandag 26 t/m vrijdag 30 maart 2018 Dagelijks 08:00 tot 23:00 
Dagelijks 08:00 tot 23:00
Informatie:
- informatiepunt telefoon 0654245891, beheerder schietbaan
Het vorige bericht Rijkswaterstaat.2017.03852.0 van 10-04-2017 is vervallen.

Blauwe Slenk - Ondiepte

Op de tonnenlijn BS 15 en BS 17 is een ondiepte geconstateerd.
Scheepvaart wordt verzocht ruim te passeren. ( 1 september 2016 -Berna 2016-144)

Noordpolderzijl

De HAVEN is voorjaar 2017 geploegd. Op 17 juli is betonning gelegd.
 
Rijkswaterstaat.2017.02179.1
Vaarwater naar Noordpolderzijl; 
Onbetrouwbaar vaarwater, minst gelode diepte NAP+10 cm (peildatum juli 2016). Het vorige bericht Rijkswaterstaat.2017.02179.0 van 02-03-2017 is vervallen.
(Noord Nederland , District West , 25-10-2017)