Rijkswaterstaat.2018.06652.0 
Eemshaven - Ra eemswadje; mededeling; bijzondere voorzichtigheid 
Ivm werkzaamheden geldt het volgende: 
- Bijzondere voorzichtigheid Eemshaven 
   · vrijdag 6 juli t/m zaterdag 4 augustus 2018 
- Bijzondere voorzichtigheid Ra eemswadje 
   · vrijdag 6 juli t/m zaterdag 4 augustus 2018 
In verband met Pre-trench werkzaamheden nieuw aan te leggen kabel, bijzondere voorzichtigheid bij het passeren van deze werkvaartuigen. De kabel kruist de vaarwegen voor de Eemshaven, Ra (Eemswadje) en de vaarweg Eemshaven-Noordzee ter hoogte van boei A7 en A8. 
(Noord Nederland , District Oost , 11-06-2018) 
 
 
Rijkswaterstaat.2013.06580.1 

Westgat; waarschuwing; bijzondere voorzichtigheid 
Ivm verondieping geldt het volgende: 
- Bijzondere voorzichtigheid Westgat Schiermonnikoog 
   · donderdag 11 juli 2013 11:00 t/m vrijdag 29 juni 2018 
In het vaarwater Westgat Schiermonnikoog, is recent een ernstige verondieping geconstateerd op de drempel tussen de boeien WG 7 en WG 8. De minst gepeilde waterdiepte op de drempel bedraagt circa NAP -45 dm. De scheepvaart wordt verzocht om dit gebied met een zeer matige vaart te passeren. Het vorige bericht Rijkswaterstaat.2013.06580.0 van 11-07-2013 is vervallen. 
(Noord Nederland , District Oost , 07-06-2018) Rijkswaterstaat.2018.06541.0 

Westgat; mededeling; bijzondere voorzichtigheid 
Ivm baggerwerkzaamheden geldt het volgende: 
- Bijzondere voorzichtigheid tussen WG3-/4 en WG7a/KAI 
   · woensdag 13 t/m vrijdag 29 juni 2018 
(Noord Nederland , District Oost , 2018 - 027 , 07-06-2018) 

Nieuwe telefoonnummers Zeeverkeersposten Waddenzee:

Zeeverkeerspost Schiermonnikoog: 088 – 79 74 388
Centrale Meldpost Waddenzee:       088 – 79 74 599
Verkeerscentrale Brandaris:             088 – 79 74 640
(email zeeverkeerspost Schiermonnkoog, 29-11-2017)


Schietoefeningen Oort West

1 Schietoefeningen in het gebied Marnewaard.
Deze worden gehouden tussen 08:00 en 23:00 uur plaatselijke tijd van:
a. 4 t/m 8 juni.
b. 3 t/m 7 september
telefonische info: 0654245891
 

Blauwe Slenk - Ondiepte

Op de tonnenlijn BS 15 en BS 17 is een ondiepte geconstateerd.
Scheepvaart wordt verzocht ruim te passeren. ( 1 september 2016 -Berna 2016-144)

Noordpolderzijl

De HAVEN is voorjaar 2018 opnieuw geploegd. 
Waterdiepte onbekend.