Staande Mastroute


Boten met een hoogte van meer dan 6 meter kunnen van Delfzijl naar Vlissingen varen via de Staande Mastroute. Dankzij deze route kunnen schepen in de zomer met een staande mast (die niet meer dan 30 meter hoog mag zijn) het hele land doorvaren.

Routeakkoord

Dankzij de Staande Mastroute kunt u (met een vaarsnelheid van 9 kilometer per uur) in 24 uur van het IJsselmeer naar de Volkeraksluizen varen. De Staande Mastroute loopt via vaarwegen van diverse verschillende beheerders. Om de route bruikbaar te houden, zijn goede afspraken nodig. Onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat is daarom voor het midden- en zuidelijke deel van deze route, van het IJsselmeer tot de Deltawateren, een routeakkoord gesloten tussen de diverse brug- en vaarwegbeheerders.
Het routeakkoord is vooral gesloten om ervoor te zorgen dat de bedieningstijden van bruggen en sluizen goed op elkaar aansluiten. Daarnaast worden werkzaamheden en onderhoud zo gepland, dat het de hele zomer door mogelijk blijft om de route te volgen.

Veranderde dienstregeling Groningen-Stad

Vanaf 1 mei hanteert de gemeente Groningen andere bedientijden voor verschillende bruggen in de stad Groningen. Op verschillende trajecten in de stad blijven de bruggen langer dicht voor de scheepvaart. Dat komt omdat de ‘spitsuursluiting’, tijdens de ochtend- en avondspits, voor bruggen wordt uitgebreid. De recreatievaart moet rekening houden met een kortere mogelijkheid om door de stad Groningen te varen.In het zomerseizoen worden ’s avonds alleen de bruggen bediend die voor een (jacht)haven liggen. Op het Reitdiep zijn dit de Zernikebruggen en de Hoogewegbrug. Op het Eemskanaal gaat het om de Berlagebrug, de Oosterhavenbrug en de bruggen over het Noord Willemskanaal tot aan de Zuiderhaven. Zo bereiken recreanten in ieder geval een (jacht)haven om te overnachten. De overige gemeentelijke bruggen worden ’s avonds niet bediend. De routes waar nu een voormelding voor geldt blijven gehandhaafd. Voor feestdagen geldt de zondag-bediening.

 

De brugbediening per 1 mei 2019:

Winterseizoen (1/10 – 1/5)

Brugtijden

 

Zomerseizoen (1/5 - 1/10)

Brugtijden

Maandag t/m zaterdag

 

 

Maandag t/m vrijdag

 

- ochtend/middag

09:30 – 15:30 uur

 

- ochtend/middag

09:30- 15.30 uur

 

 

 

- avond (alleen buitenste bruggen)

18:00 - 19:30 uur

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag-/ zondagochtend

09:00 -12:00 uur

 

 

 

Zaterdag-/zondagmiddag

13:00 -16:00 uur

 

 

 

Zaterdag-/zondagavond

17:30-19:00 uur

 

Brochure

De zomerbediening op de hele Staande Mastroute begint ieder jaar op 1 april en eindigt op 31 oktober. Buiten de zomerbediening gelden dus andere brug- en sluistijden! In de winter kunnen door onderhoud aan bruggen en sluizen ook lange stremmingen optreden.

Voor informatie over de midden en zuidelijke Staande Mast Route ( West Nederland :Amsterdam tot en met Zeeland) volg de volgende link:  http://www.varendoejesamen.nl/recreanten/staande-mast-route