Staande Mastroute


Boten met een hoogte van meer dan 6 meter kunnen van Delfzijl naar Vlissingen varen via de Staande Mastroute. Dankzij deze route kunnen schepen in de zomer met een staande mast (die niet meer dan 30 meter hoog mag zijn) het hele land doorvaren.

Routeakkoord

Dankzij de Staande Mastroute kunt u (met een vaarsnelheid van 9 kilometer per uur) in 24 uur van het IJsselmeer naar de Volkeraksluizen varen. De Staande Mastroute loopt via vaarwegen van diverse verschillende beheerders. Om de route bruikbaar te houden, zijn goede afspraken nodig. Onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat is daarom voor het midden- en zuidelijke deel van deze route, van het IJsselmeer tot de Deltawateren, een routeakkoord gesloten tussen de diverse brug- en vaarwegbeheerders.
Het routeakkoord is vooral gesloten om ervoor te zorgen dat de bedieningstijden van bruggen en sluizen goed op elkaar aansluiten. Daarnaast worden werkzaamheden en onderhoud zo gepland, dat het de hele zomer door mogelijk blijft om de route te volgen.

Brochure

De zomerbediening op de hele Staande Mastroute begint ieder jaar op 1 april en eindigt op 31 oktober. Buiten de zomerbediening gelden dus andere brug- en sluistijden! In de winter kunnen door onderhoud aan bruggen en sluizen ook lange stremmingen optreden.

Voor informatie over de midden en zuidelijke Staande Mast Route ( West Nederland :Amsterdam tot en met Zeeland) volg de volgende link:  http://www.varendoejesamen.nl/recreanten/staande-mast-route