Belgische kust


Vanaf 2020 wordt deze pagina niet meer bijgewerkt.


Zeebrugge / Blankenberge / Oostende / Nieuwpoort


De Belgische kust of anders gezegd de Vlaamse kust loopt van Knokke naar De Panne. Er zijn 4 havens. Alle geschikt voor de recreatievaart. Volgorde richting west is: Zeebrugge, Blankenberge, Oostende en Nieuwpoort.

Vanuit de Zeeuwse havens zijn de Vlaamse havens in één tij te halen. Terug richting Vlissingen is het verstandig niet later dan 1 uur na hoogwater Vlissingen op de rede van Vlissingen te zijn in verband met kentering van de stroom.
Langs de kust zijn er 3 marifoon verkeerskanalen waar bereikbaarheidsplicht geldt. Van oost naar west is dit: Traffic Centre Zeebrugge (VHF 69), Traffic Centre Wandelaar (VHF 65) en Wandelaar Approach (VHF 60). Voor de hele kust is er een radarkanaal voor navigatie assistentie Radar Zeebrugge (VHF 4). Op VHF-kanaal 65 werkt ook Pilot Wandelaar. Zie de zeekaart en de  Marifoonblokindeling VTS-Scheldt .

Zeer grote en snelle schepen varen door de geulen langs de kust van en naar Oostende, Zeebrugge en Vlissingen. Diepliggende schepen zijn gebonden aan de vaargeulen en kunnen absoluut niet uitwijken. De meeste zeevaart komt binnen noord van de Oost Dyck. Neemt daar wel of niet een loods aan boord. Door de vaargeul varen de zeer diep liggende schepen. De anderen komen via de A1 en het Scheur richting de Wielingen. Uitgaand volgt de scheepvaart de zelfde weg. Vermijd deze geulen en/of steek deze haaks over. Luister altijd op het juiste VHF werkkanaal uit.

Voor de Belgische kust liggen vele zandbanken. De meeste vormen geen probleem voor de recreatievaart. Als er wat meer wind en/of zeegang staat moet je wel rekening houden met een knobbelig zeetje boven die zandplaten. Een diepere route kiezen zou wel eens plezanter kunnen zijn. :-)

De havens zijn allemaal 24h toegankelijk. Blankenberge heeft een drempel welke varieert. Zie de kaart of informeer. Bij hoge zeegang kan het hier gevaarlijk zijn. Zeker bij laagwater.

Zeebrugge

Zeebrugge is een dorp en badplaats, gelegen aan de Belgische kust en onderdeel van de stad Brugge, in de deelgemeente Lissewege. 
Het dorp
Zeebrugge is verdeeld in drie wijken: de strandwijk, de stationswijk en het centrum. In het centrum van Zeebrugge zijn de oude vismijn en de jachthaven gevestigd.

De haven
Bij dit dorp ligt de tweede grootste haven van België (na de haven van Antwerpen) en één van de belangrijkste en modernste in Europa. Hier bevindt zich tevens de belangrijkste marinebasis van België.

Bezienswaardigheden
In de strandwijk staat het Palace Hotel, een imposant gebouw dat werd opgetrokken gedurende de eeuwwisseling. De hotelfunctie is al lang verdwenen en nu zijn er appartementen en studio's gevestigd. Enkele jaren geleden werd het gebouw gerenoveerd.
In het maritiem themapark Seafront vindt men niet alleen een museum over de haven en haar geschiedenis maar ook een echte Russische duikboot en het lichtschip de West-Hinder.
Ten westen van Zeebrugge liggen prachtige duinen. Het is een beschermd park waar talloze vogelsoorten leven.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog vond in Zeebrugge een belangrijke slag plaats: Saint George's Day (genoemd naar de feestdag waarop ze plaatsvond). Hij wordt nog jaarlijks herdacht en er bevinden zich dan ook talrijke oorlogsmonumenten en herdenkingstekens.
De Hoge vuurtoren van Heist vormde samen met de Lage vuurtoren van Heist een lichtlijn voor de scheepvaart.

Verkeer en vervoer
Zeebrugge is van de snelwegen E40 en E403 in Brugge met de auto te bereiken over de N31. Het heeft ook twee treinstations: station Zeebrugge-Strand aan de strandwijk en station Zeebrugge-Dorp aan de stationswijk, en net zoals in alle gemeenten aan de Belgische kust stopt de kusttram er op verschillende plaatsen (Strandwijk, Vaart, Kerk en Zeesluis).

http://www.zeebrugge.be/  /  https://www.brugge.be/

Verkeerscentrale Zeebrugge
verkeerscentrale Zeebrugge

Jachthavens:

Blankenberge

Blankenberge is een stad in de Belgische provincie West-Vlaanderen. De gemeente telt ongeveer 20.000 inwoners, die Blankenbergenaars worden genoemd.
Blankenberge is een van de belangrijkste badplaatsen aan de Belgische kust wat het aantal toeristen en hotelreserveringen betreft. De hele zomer is het erg druk in de kuststad. In juli en augustus worden er dagelijks tientallen zogenaamde toeristentreinen ingezet en is het ook erg druk op de reguliere Intercityverbindingen, die station Blankenberge rechtstreeks met Brussel verbinden via Brugge. Samen met Oostende is het tijdens deze periode de populairste kustbestemming.

Geschiedenis
Blankenberghe (oude spelling) was eerst een vissersgemeenschap tussen de Oostdijk en de Westdijk. Deze nederzetting was gelegen tussen de huidige Hoogstraat (Oostdijk) en Weststraat (Westdijk). Deze dijken zijn aangelegd omstreeks 1100 AD. In 1270 scheidde Blankenberge zich af van de parochie Uitkerke en verkreeg stadsrechten van gravin Margareta van Constantinopel. De visserij en het loodswezen voor de Zwin bleven tot ver in de 19de eeuw de belangrijkste economische activiteit van Blankenberge.
Blankenberge ontwikkelde zich onder de impuls van het Engelse toerisme tot een badplaats in de 19de eeuw. De eerste badcabines verschenen in 1838 op het strand. Kort daarna werd een houten zeedijk aangelegd en verschenen de eerste hotels.[4]. Op 16 augustus 1863 is de spoorlijn Heist - Brugge, met een halte in Blankenberge geopend. Hierdoor werd Blankenberge veel beter bereikbaar voor toeristen, die voorheen alleen met koetsen langs kasseiwegen of met boten Blankenberge konden bereiken.

Bezienswaardigheden
Blankenberge in de 17de eeuw
De Sint-Rochuskerk
De Sint-Antoniuskerk
Het CC Oud Stadhuis in Vlaamse renaissancestijl dateert van rond 1680 en is het oudst bewaarde burgerlijke gebouw in de stad
De zeedijk met enkele stenen trappen (de Bakkersstraattrap, de Kerkstraattrap en de Weststraattrap)
Het casino
Het Cultuurcentrum in het oude Postgebouw
De pier die na jaren renovatiewerken in de zomer van 2003 werd geopend. Verder zijn er 2 staketsels, waarvan een in hout en de andere in beton
Tientallen gebouwen in de stad zijn beschermd als monument
Het Serpentarium Blankenberge
Het Sea Life Centre Blankenberge, waar de wereld van de zeeflora en -fauna aan het publiek voorgesteld wordt.
De vuurtoren
De Paravang, een windscherm daterend uit de Belle Epoque-tijd, gelegen aan de haven
Het Belle Epoque Centrum als museum over de Belle Epoque in Blankenberge
Het Huisje van Majutte, één van de twee overblijvende en als monument beschermde vissershuisjes
De jachthaven

http://www.blankenberge.be/

Jachthavens:

Oostende

Oostende is een stad in de Belgische provincie West-Vlaanderen, die ongeveer centraal langs de Belgische kust ligt. De stad is een belangrijk toeristisch en economisch centrum, telt ruim 70.000 inwoners (2014), beschikt over een zee- en luchthaven en is het centrum van het gelijknamige arrondissement.

Geschiedenis
De eerste sporen van Oostende zijn te vinden in de 9e en 10e eeuw. Schaapherders en vissers leidden een eenvoudig leven in een kleine nederzetting op het oostelijke uiteinde van het eiland Testerep.
Stormen en overstromingen dwongen Oostende te verhuizen. In 1372 werd de stad versterkt met palissades, maar voortdurende zware stormen en overstromingen verzwolgen uiteindelijk een gedeelte van de stad. Er werd een nieuwe meer zuidelijk gelegen stad opgetrokken. In 1445 gaf Filips de Goede aan Oostende zijn toestemming om een haven aan te leggen. In 1447 werd de stad opnieuw overstroomd, met als gevolg dat de stad opnieuw voor een groot gedeelte verplaatst werd, verder van de zee af.

Verkeer en vervoer
Oostende is via de weg vlot te bereiken, door de ligging aan het eind van de autosnelweg A10. De stad beschikt over een internationale luchthaven en een zeehaven, en ligt aan het kanaal Brugge-Oostende. Via het station Oostende wordt de stad rechtstreeks verbonden met andere belangrijke Belgische steden.
De kusttram loopt dwars door de stad, waarmee deze tramlijn een belangrijke verbinding vormt tussen de aan de kust gelegen buitenwijken, het centrum en treinstation. Haltes zijn er onder andere in de wijken Raversijde, Mariakerke en Vuurtorenwijk. De tram rijdt in de zomer om de 10 minuten, 's winters om de 20 minuten en tijdens de herfst, lente en feestdagen om de 15 minuten.
Een veerdienst verzorgt voor voetgangers en fietsers een gratis overzet tussen de Visserskaai en de Oosteroever (Fort Napoleon, Vismijn ...).

Maritieme cultuur
Oostende heeft een maritiem verleden, waarvan de Mercator, de Amandine en het Noordzee-aquarium getuigen. In 1992 is het middeleeuwse vissersdorp Walraversijde opgegraven. Oostende heeft daarnaast een Week van de Zee, open dagen van de havenbedrijven, het project Oostende voor Anker, de vzw Maritieme Site Oostende, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, Onderzoeksdomein Visserij van de Vlaamse overheid, het Vlaams Instituut voor de Zee ... De visserij is nog prominent aanwezig in de Vismijn en het Maritiem Instituut Mercator van het Gemeenschapsonderwijs. De spuikom uit het begin van de 20e eeuw is nu een belangrijke plaats voor watersportrecreatie, zoals vissen, zeilen, duiken, surfen ...

http://www.oostende.be/

Jachthavens:

Nieuwpoort

Nieuwpoort (Frans: Nieuport) is een stad en badplaats aan de Belgische Kust. Nieuwpoort zelf bestaat eigenlijk uit twee delen, Nieuwpoort-Stad en Nieuwpoort-Bad. Daarnaast behoren tot de gemeente ook de dorpjes Sint-Joris en Ramskapelle. De stad telt ruim 11.000 inwoners.
In Nieuwpoort mondt de rivier de IJzer via de Ganzepoot (zie Bezienswaardigheden) uit in de Noordzee.

Geschiedenis
De kuststreek onderging in de loop der eeuwen de invloed van de drie Duinkerkse transgressies die het landschap drastisch veranderden.
Middeleeuwen:
Filips van de Elzas verleende de nederzetting een stichtingskeure die haar rechten en verplichtingen op sociaal, economisch, financieel en politiek vlak vastlegde.
17e en 18e eeuw:
Nieuwpoort is vooral bekend door de Slag bij Nieuwpoort in 1600 tussen de Republiek en de Spaanse legers.
20e eeuw:
Tijdens de Eerste Wereldoorlog bij de Slag om de IJzer raakte Nieuwpoort zwaar beschadigd. Het was een steunpunt voor de verdediging van het Belgisch leger dat zich kon handhaven na de inundatie van een gebied gelegen tussen de IJzer en de spoorwegbedding van de spoorweglijn Nieuwpoort-Diksmuide.

Bezienswaardigheden
Het huidige stadhuis werd in 1922 gebouwd op het Marktplein.
De Onze-Lieve-Vrouwekerk werd eveneens in de jaren 20 herbouwd na de Eerste Wereldoorlog.
Vismijn: Hier kan er wekelijks, tussen 15 juni en 15 september, deelgenomen worden aan een geleide wandeling die om 9u30 vertrekt bij de Dienst voor Toerisme
Stadshalle met het 35 m hoge belfort. (op de lijst van het Werelderfgoed van de UNESCO)
Koning Albert I-monument.
Ganzepoot: het sluizencomplex dat zorgt voor de afwatering van de polders en voor de instandhouding van het waterpeil voor de scheepvaart.
Het vredegerecht is gevestigd in het oude stadhuis.
De reus Jan Turpin. Hij is 11,4m hoog, weegt 700 kg. en wordt door 24 personen gedragen.
De "White Residence", vroeger gekend als "Le Grand Hôtel".
"Villa Crombez" is een groots hoekhuis op de zeedijk.
Godin van de wind standbeeld van Antoon Luyckx, beeldt een vrouw uit, turend naar de zee. bij het het staketsel.
Searching for Utopia standbeeld van Jan Fabre. Reuzenschildpad met ruitende piloot (de kunstenaar zelf) mikkend op zee
Britse militaire begraafplaats Ramscappelle Road Military Cemetery.
Belgische militaire begraafplaats van Ramskapelle.

Verkeer & vervoer
Via de N355 is Nieuwpoort verbonden met de snelweg A18. In noordoostelijke richting gaat de N318 vanuit Nieuwpoort naar Middelkerke en Oostende. In zuidwestelijke richting is de stad verbonden met Veurne via de N39. Via het water is Nieuwpoort goed te bereiken, de kanalen Nieuwpoort-Duinkerke en Plassendale-Nieuwpoort lopen door de stad. Daarnaast mondt de rivier IJzer hier uit in de Noordzee.
Het busvervoer dat de stad verbindt met omliggende steden en dorpen wordt verzorgd door " De Lijn ". Een belangrijker vervoermiddel is de tram. De kusttram verbindt het stadscentrum met de buitenwijken aan de kust.

http://www.nieuwpoort.be/

Jachthavens:


  zuidelijke Noordzee  
zuidelijke Noordzee (klik op de kaart voor vergroting)