Vaarweginformatie


Vaargebieden / BAZ / Haveninformatie / Pilots-online / Wetgeving en Regels / Brugbedieningstijden


New shipping routes along the Belgium - Dutch North sea coast

Versobering bediening bruggen en sluizen

Per 1 januari 2015 versobert Rijkswaterstaat de bediening op een aantal bruggen en sluizen.

Rijkswaterstaat vult met de versoberingsmaatregelen de taakstelling in die in het regeerakkoord is afgesproken. Om de overlast voor de beroepsvaart en de recreatievaart te beperken, is samen met bedrijven in de scheepvaartsector en desbetreffende provincies gekeken naar de minst ingrijpende oplossingen per regio.

Maatregelen
De bediening verandert op verschillende manieren:

Voor de scheepvaart betekenen de versoberingsmaatregelen dat de kans op wachttijden groter is.

Zie:  https://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/nieuws/nieuwsarchief/p2014/11/Versobering-bediening-bruggen-en-sluizen-per-1-jan.aspx

Sectorlicht Stoofpolder
Sectorlicht Stoofpolder