Marifoonkanalen Waddenzee van Den Helder tot Delfzijl

UITZENDTIJDEN UURBERICHT

Kustwacht
Storm, weers- en veiligheidsberichten VHF 23 en 83
08:05 , 13:05, 19:05, 23:05

VC Den Helder VHF 62 
05.05, 06.05, 07.05, 08.05, enz.

Brandaris VHF 2  
05.30, 07.30, 09.30, 11.30  enz. 

Zeeverkeerspost Schiermonnikoog VHF 5
Rottum, Delfzijl, Texel 8.30, 10.30, 12.30, enz.

Texel VHF 12
07.05, 08.05, 09.05, enz.

Delfzijl VHF 66
06.10, 08.10, 10.10, enz. 

UITLUISTERKANAAl EN BLOKGEBIEDEN

gehele Waddenzee; VHF 10
 

behalve in de volgende blokgebieden. Daar is een uitluistplicht op de aangegeven kanalen
 

- bij aanloop/passeren Den Helder:  Verkeerscentrale Den Helder  VHF 62 
  Marsdiep, Schulpengat, Molenrak

- bij aanlopen Terschelling en Vlieland:  Verkeerscentrale Brandaris  VHF 2
  
 Stortemelk, Inschot, Vliestroom, Schuitengat, Slenk, West Meep. 

- bij aanlopen Schiermonnikoog tot Lauwersmeer: Zeeverkeerspost Schiermonnikoog VHF 5

- bij aanlopen van de Eems tot aan Emden: EMS Traffic  VHF 74

 

 

INFORMATIEKANAAL

VHF 04, Centrale Meldpost Waddenzee (Brandaris) 

CENTRALES

Kustwacht, alleen nood/spoed VHF 16

Centrale meldpost Waddenzee, informatiekanaal VHF 04

Verkeerscentrale Den Helder, blokkanaal VHF 62  ( uitluisterpicht )

Verkeerscentrale Brandaris,  blok kanaal VHF 02   ( uitluisterplicht )

Zeeverkeerspost Schiermonnikoog, blokkanaal VHF 5 ( uitluisterplicht )

Verkeerscentrale Eems ( Ems Traffic), blokkanaal  VHF 74  ( uitluisterplicht )

 

AANLOOP ZEEGATEN

aanloop Marsdiep:  Verkeerscentrale Den Helder VHF 62

aanloop zeegat Ameland:  Centrale Meldpost Waddenzee VHF 04

aanloop zeegat Schiermonnikoog:  Zeeverkeerspost Schiermonnikoog VHF 05

aanloop Eems:  Ems Traffic VHF 74

GEMEENTE HAVENS

Havendienst Den Helder VHF 14

Havendienst Harlingen VHF 11

Havendienst  Oudeschild-Texel VHF 12

Havendienst Terschelling VHF 12

Havendienst Delfzijl VHF 66

Havendienst Lauwersoog VHF 11

JACHTHAVENS

Jachthaven Den Helder VHF 31

jachthaven Oude Schild VHF 31

Jachthaven Terschelling VHF 31

Jachthaven  Vlieland VHF 12

Jachthaven Ameland VHF 31

Jachthaven Schiermonnikoog VHF 31

BRUGGEN EN SLUIZEN

Den Helder: Moormanbrug VHF 18

Den Helder: Koopvaardersschutsluis  VHF 22

Den Oever: Stevinsluis VHF 20

Kornwerderzand: Lorentzsluis VHF 18

Harlingen: Tjerk Hiddessluis VHF 22

Lauwersoog: Robbengatsluis VHF 64

Delfzijl: Zeesluis Farmsum VHF 60

Emden: Zeesluis Emden VHF 13