Waardgronden Terschelling

De Waardgronden onder terschelling zijn officeel gesloten van 15 mei t/m 1 september.
Maar… er wordt een "dynamische" openstelling gehanteerd. Zodra de zeehonden met hun jongen hier vertrokken zijn wordt het gebied opengesteld.

Huidige status: Open vanaf 8 juli 2024 tot 15 mei 2025

De diepte is plm. 50 cm bij NAP (peiling voorjaar 2024 ) (Bron; RWS, hoofd van Waterdistrict Wadden–Eems–Dollard)
Het HW is plm 20 minuten later dan bij Nes.

Doorvaart is toegestaan op de route en het gebied ten zuiden ervan van de van 3 uur voor tot 2 uur na hoog water te Nes. Droogvallen en ankeren is niet toegestaan.

Onderstaande route is schematische weergave. Exacte route punten beschikbaar op bovenstaande link. (* art 20 oude wet = art 2.5 nieuwe wet)