Afgesloten gebieden

 

IJsselmeergbied

Het hele gebied van Markermeer, IJsselmeer en Randmeren zijn aangewezen als Natura 2000 gebied. Dat betekent beperkingen in gebruik en afgesloten gebieden.
Vooral langs de Friese kust zijn grote delen langs de oever afgesloten voor recreatie vaart.  Dit is herkenbaar aan de gele betonning met rood/wit/rood topteken.
Klik hier voor diverse overzichtskaarten Natura 2000.

Windmolenpark Fryslan

Het windmolenpark is gereed. Recreatievaart mag er doorheen varen. Maar houd wel minimaal 50 meter afstand tot de windmolens. En natuurlijk niet ankeren, want er liggen stroomkabels. (bron: windparkfryslan.nl)

Windmolenpark Blauw

Omleiding i.v.m. de bouw windmolenpark Blauw
Gebied tussen de flevo centrale en de ketelbrug (IJsselmeer)
Zie ook
https://windplanblauw.nl/

Kreupel

Marker Wadden

Laaksum - Lemmer

Workum - Hindelopen

Marken werkgebied