Afgesloten gebieden

 

Bijna al het ruime binnenwater in Nederland is door de overheid aangewezen als Natura 2000. Hier gelden richtlijnen en maatregelen om de natuur te beschermen. Veel informatie over natura 2000 gebieden vind je hier.

Op basis van de wet Natuurbescherming artikel 2.5 kunnen gebieden worden afgesloten voor recreatievaart. In het Deltagbied zijn die gebieden permanent voor recreatie gesloten. Voor de Waddenzee wordt gemonitord wanneer dieren en vogels die gebieden niet (meer) nodig hebben voor hun rust en voedsel. Dan wordt zo een gebied weer opengesteld. Dat noemen we dynamische zonering.

Afsluitingen per gebied (Natura 2000 Delta-gebieden)