Afgesloten gebieden

 

Bijna al het ruime binnenwater in Nederland is door de overheid aangewezen als Natura 2000. Hier gelden richtlijnen en maatregelen om de natuur te beschermen.
Informatie over natura 2000 gebieden external_link.

Wat zijn artikel 2.5-gebieden

Dit zijn gebieden die gesloten zijn voor de pleziervaart. Dit is wettelijk geregeld met de natura 2000-wet. Bij overtreding riskeer je dus een bekeuring.
De artikel 2.5-gebieden staan aangetekend op de zeekaarten.
Meer informatie hierover op wadkanovaren.nl external_link.

Waarom zijn deze gebieden afgesloten?

De artikel 2.5-gebieden zijn afgesloten vanwege zeehonden (rustgebied) of vogels (rustgebied, nestelgebied of foerageergebied).
De reden staat aangegeven op de kaart. De leidraad tot afsluiten, procedure van advies via beslissingboom tot bezwaar procedure, als pdf download.

Zijn de gebieden permanent afgesloten?

De periode van afsluiten is anders per gebied. In het Delta-gebied zijn de gebieden permanent afgesloten. Op de Wadden is een gebied soms voor een beperkte periode afgesloten. Dit staat aangetekend op de kaart. 
De laatste stand van zaken external_link.

Dynamische zonering

Sommige gebieden hebben geen vaste datum van openstellen. Het gebied wordt weer open gesteld wanneer het niet meer nodig is voor de vogels of de zeehonden.
Wij melden de openstelling van deze gebieden.
Zie: Waardgronden Terschelling

Afsluitingen per gebied (Natura 2000 Delta-gebieden)

 

Afsluitingen Duitsewadden