Afgesloten gebieden westelijke Waddenzee

Overzicht voor het gebied van Den Helder tot Nes Ameland

De overige gebieden zijn toegankelijk van 1 november tot 15 maart.

gebied afgesloten
periode
bijzonderheden
Cocksdorp hele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels
Griend hele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Kooihoekschor hele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels
Mosselgaatje hele jaar rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Normerven hele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels
Posthuis Wad hele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels
Richel hele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Richel hele jaar droogvallend deel buiten het art20gebied toegankelijk
Vlakte van Kerken hele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels

Periode van afsluiting

1 november tot 15 maart
15 maart tot 1 april
1 april tot 15 mei
15 mei tot 15 augustus
15 augustus tot 1 september
1 september tot 1 november
Routes door afgesloten gebieden
Afgesloten gebieden overzicht