Je hebt een vraag over QuickTide

1. Waar kan ik de QuickTide downloaden

2. Ik krijg QuickTide wél geïnstalleerd, maar werkt slechts tot maart

Als je QuickTide installeert, dan staat deze in de demonstratie-mode. Dan werkt QuickTide slechts tot maart.

Om QuickTide voor het hele jaar te laten werken moet je QuickTide eerst activeren.
Dit activeren doe je met het e-mailadres waarmee je bij ons bekend bent.

NB: de termen Activeren en Registreren van QuickTide worden door elkaar gebruikt voor dezelfde procedure.

De app is alleen volledig te gebruiken voor leden van de sponsorverenigingen en de donateurs.

Die registreren zich op de website van Nautin waarna ze QuickTide kunnen activeren met het bij ons bekende e-mail adres. 

3. Het activeren wil niet lukken

Om te activeren is nodig

 • een internet-verbinding
 • je e-mailadres bij ons bekend zijn
 • van Nautin-donateurs moet de donatie van het lopende jaar ontvangen zijn
 • leden van Toerzeilers, Kustzeilers of Wadvaarders moeten in het lopende kalenderjaar een keer hebben ingelogd bij Nautin via de knop op de site van de vereniging. 
  Inloggen doe je via de website van je vereniging. Hierdoor weet Nautin dat je nog lid van die vereniging bent.

4. Ik had QuickTide wél geactiveerd, maar hij werkt toch weer alleen voor januari en februari

Een enkele keer bij een slechte internet-verbinding kan de activatie vervallen.
Soms wil zelfs opnieuw activeren dan niet meer lukken.

De oplossing is eenvoudig:

 • ga naar menu "Instellingen"
 • ga naar tabblad "Activeren"
 • klik op "Terugzetten basis- instelling"  (tweemaal)
 • activeer daarna opnieuw.  Op deze manier vervalt de oude activering.

Werkt dit niet? Verwijder dan de app. Haal opnieuw op en activeer.

Maar dan  wordt er een nieuwe activering geregistreerd. (Zie ook vraag 5 en 6 voor beheer van het aantal geactiveerde QuickTides)

5. Mag ik QuickTide installeren op meerdere apparaten?

Ja, hoor. Elke donateur kan QuickTide op vier apparaten activeren.

Overzicht van je activeringen

 

Ongebruikte activeringen kun je daar ook verwijderen.

6. Maximum aantal activeringen is bereikt

Je wilt QuickTide activeren, maar het maximum aantal is bereikt.

Meestal is dit omdat er nog oude bij ons genoteerd staan.
Deze kunnen verwijderd worden op de pagina mijn gegevens.

7. Heb ik elk jaar een nieuwe versie van QuickTide nodig?

Nee, niet echt. Maar jaarlijks verschijnt er een nieuwe versie van QuickTide, meestal aan het begin van het vaarseizoen. Het is verstandig die nieuwe versie te installeren. Bij de iPhone gebeurt dat automatisch, bij Android alleen als je dat zo hebt ingesteld.
Mocht je toch een verouderde versie van QuickTide hebben, dan krijg je daar vanzelf eeen melding over. 

 

In nieuwe versies zijn kleinere of grotere functionaliteiten toegevoegd. Soms zijn er ook fouten gereparareerd.

De getijdengegevens worden steeds bijgewerkt, ook in oudere versies.

8. Is QuickTide betrouwbaar? Rekent QuickTide wel goed?

Waarom geeft QuickTide andere resultaten dan andere programma's? Rekent QuickTide wel goed? De regel van twaalf geeft hele andere resultaten?

Het korte antwoord is: ja hoor, het is dik in orde. QuickTide volgt heel precies het model van Rijkswaterstaat, zoals te vinden is op  Waterinfo - astronomisch external_link.
Voor Duitsland is een vergelijkbare bron.

Verder gebruikt QuickTide de actueel verwachte waterstanden zoals die door RWS worden verspreid op  Waterinfo - waterstanden external_link

De dieptelodingen komen van RWS en de Duitse BSH, soms aangevuld door bevindingen van lokale vaarders.

9. Wanneer worden de dieptegegevens bijgewerkt op mijn apparaat?

De dieptegegevens staan op de Nautin-server. Wij werken deze bij, zodra er nieuwe informatie beschikbaar komt.

Bij elk opstarten van QuickTide checkt de app even of er nieuwe gegevens op de Nautin-server staan.
En zo heb je altijd de meest actuële gegevens aan boord.
Let op: dit gebeurt uiteraard alleen als je apparaat internetcontact heeft.

Heb je dat tijdelijk niet, maar "nu" wel dan kan je ook handmatig bijwerken

 • Kies in menu tabblad "Bijwerken".
 • Klik op "Nu bijwerken"

10. Verschillenden dieptegegevens op twee apparaten

Als QuickTide op twee apparaten verschillende dieptegegevens toont, dan loopt een van beide apparaten achter.

Oplossing:

 • Kies in menu tabblad "Bijwerken".
 • Klik op "Nu bijwerken"

Check de tijd op beide apparaten. Niet verschillend?

11. Als ik bij 'Bijwerken' kies voor 'Nu bijwerken', wat wordt er dan bijgewerkt

"Bijwerken" betekent voor QuickTide: het downloaden van de laatste verwachtingen van de waterstand. Dat betreft dus de rode lijn in de grafiek.

Verder wordt even gekeken of er wijzigingen in de gelode dieptes zijn.

Normalerwijze doet QuickTide dat bijwerken eens per 4 uur. Tenzij je dat anders instelt.

12. Geeft QuickTide de ondiepste plek wel goed aan?

Bij de ondieptes geeft QuickTide (ongeveer!) de locatie aan die Rijkswaterstaat aangeeft als ondiepste plek.
Deze locatie is soms afwijkend van wat de dieptes op de kaart doen vermoeden. 

De oorzaak hiervan is dat het bodemprofiel op de kaart soms wel vijf jaar achter loopt. Zelfs bij nieuwe kaarten.

We gaan we vanuit dat de opgaven van Rijkswaterstaat betrouwbaar zijn.

De coördinaten die in QuickTide staan zijn slechts een ruwe indicatie. Deze kloppen niet altijd met de opgave van RWS.

13. Ik krijg verkeerde tijden voor hoogwater en laagwater

De tijden zijn allemaal twee uur (of één uur) verkeerd

QuickTide geeft de tijden ten opzichte van de ingestelde tijdzone op PC, tablet of telefoon.
Controleer dus of deze wel op "Midden-Europese Tijd" staat.

QuickTide houdt automatisch rekening met zomertijd en wintertijd.

De "rode" tijden kloppen niet met de gegevens van Rijkswaterstaat

In de getijdentabel van QuickTide zijn de tijden van HW en LW aangepast aan de actuele verwachtingen (de rode lijn). Deze tijden (en waterhoogten) zijn afwijkend van de getijdentabellen op papier of op internet.
De actuele verwachtingen komen van de website waterinfo van RWS external_link en worden regelmatig bijgewerkt.

14. Het tabblad 'Vast/Los' geeft aan dat ik vastloop, maar het is diep genoeg. Hoe zit dat?

Het tabblad  "Vast / Los" geeft diverse berekening voor als je vastloopt of wilt droogvallen.
Deze functie is vooral bedoeld voor gebruik op de Wadden.

Voorbeeld:
Hoewel het bij Lauwersoog op zich diep genoeg is, kun je ten noorden van Lauwersoog prima droogvallen.
Precies daarvoor is dit tabblad bedoeld. Je ziet dan wanneer je weer loskomt. 

Noot: Als je wilt weten of het ergens diep genoeg is, kijk op het selectiescherm bij "Vaarweg/Ondiepte".
Staat je vaarwater er niet bij, dan hebben we daar geen gegevens over.

Rijkswaterstaat biedt sinds dit wadden-kaarten met actuele dieptes in het ENC formaat, Je kan ze downloaden en bekijken in OpenCPN of een andere ENC-viewer.

https://www.vaarweginformatie.nl/frp/main/#/page/infra_enc 

15. Er gaat iets niet goed, vreemde foutmelding, de app 'hangt', etc.

Een enkele keer gaat er iets mis; het blijft complexe software.

Vreemd gedrag, vreemde foutmelding

Problemen zijn meestal op te lossen door terug te gaan naar de basis-instellingen.

Dat gaat als volgt:

 • ga naar menu "Instellingen"
 • kies tabblad "Activeren"
 • druk op de knop "Terugzetten basis-instellingen" (2 maal)

Hierna moet QuickTide opnieuw gestart worden. Ook moet je opnieuw activeren.
Maar op deze manier maak je een volledig schone start.
Meestal zijn de problemen dan verholpen.

QuickTide blijft "hangen" tijdens het opstarten

Heel zelden komt dit voor.
Dan kun je niet bij de bovenstaande oplossing,

Bij Android is de dan werkwijze.

 • ga naar de Instellingen van Android
 • kies de optie "Apps"
 • zoek de app "QuickTide" en klik daar op
 • zoek de optie "Opslag" en klik daar op
 • klik op "Gegevens wissen"
 • klik op "Cache legen"

Daarna zal QuickTide weer gewoon lopen. (Zie ook vraag 4)

Op een iPhone: druk langer op het icoon en kies "verwijder app" (zie verder vraag 4)
 

 Staat je vraag hier niet bij?

Heb je dus een andere vraag over QuickTide?

Vraag het de Nautin-Helpdesk!

Vraag over inloggen
Vraag over aanmelden als donateur
Vraag over QuickTide
Vraag over boeienbestanden
Vraag over de dieptestaat
Vraag over Meteo-overzicht
Andere vraag