Je hebt een vraag over de boeienbestanden

1. Welke vaargebieden worden door Nautin bijgehouden?

  • Nederland (onder meer Zuid Nederland, IJsselmeer en Randmeren, Noordzeekust, Nederlandse Wadden)
  • Duitsland (Duitse Wadden en het gedeelte noord van de Elbe)

Je kunt een selectie van boeien maken op deze pagina.

2. Hoe komt Nautin aan de informatie over de actuele boeienposities?

De Nautin-vrijwilligers volgen zorgvuldig alle publicaties van Rijkswaterstaat, de Berichten aan Zeevarenden (BaZ) en de betreffende publicaties in Duitsland.
Aan de hand van deze publicaties worden de Nautin bestanden actueel gehouden.
Het is helaas niet zo dat één bron leidend kan zijn, er wordt steeds zorgvuldig gekeken naar wat de correcte en actuele informatie is.

3. Hoe breng ik de Nautin-informatie in mijn zeekaartenprogramma?

Nautin heeft handleidingen voor het overbrengen van Nautin-boeienbestanden naar uw apparatuur.

4. Is er een handleiding voor het vullen van mijn GPS met de boeienbestanden?

Nautin heeft enkele handleidingen voor het overbrengen van Nautin-boeienbestanden naar uw apparatuur.
Voor Garmin GPS

5. Hoe importeer ik de boeien van Nautin in een plotter?

Nautin heeft enkele handleidingen voor het overbrengen van Nautin-boeienbestanden naar uw apparatuur.

6. Hoe breng ik alle boeien (of een gedeelte) van het werkgebied van Nautin in mijn Garmin GPS?

Alle boeien in het gehele werkgebied van Nautin zijn op eenvoudige wijze over te brengen naar bepaalde typen GPS van Garmin.
Wilt u echter alleen de boeien in door u geselecteerde gebieden gebruiken, volg dan de methode in de video-instructie .

7. WinGPS geeft een inlees-fout bij inlezen van het bestand met

Ook WinGPS heeft zijn begrenzingen. Alle tonnen als waypoint inlezen is te veel voor WinGPS.
Download een beperkt aantal tonnen voor het gewenste gebied en dan gaat het inlezen goed.

Heb je een andere vraag over boeienbestanden?

Vraag het de Nautin-Helpdesk!

Vraag over inloggen
Vraag over aanmelden als donateur
Vraag over QuickTide
Vraag over boeienbestanden
Vraag over de dieptestaat
Vraag over Meteo-overzicht
Andere vraag