Over de Stichting Nautin


Deze website is een initiatief van de Stichting Nautin. Deze stichting heeft ten doel het bevorderen van beschikbaarheid van nautische informatie voor de pleziervaart en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting heeft geen winstoogmerk.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:


De stichting is opgericht op 7 mei 2013.
Inschrijving Kamer van Koophandel onder nummer: 57920273.
Inschrijving bij de belastingdienst onder nummer: 8527.92.797.
Statuten van de stichting Nautin (pdf, 6MB)  ...>> 

De stichting leunt geheel op de inzet van vrijwilligers en heeft geen betaalde functionarissen.
De kosten van de stichting worden gedragen door donateurs en enkele sponsor-organisaties.

Privacybeleid

De stichting Nautin heeft haar privacybeleid formeel vastgelegd ...>>
Met name is hier in opgenomen hoe er met vastgelegde persoonsgegevens wordt omgegaan.
Vragen over dit beleid kunnen gesteld worden via de contactpagina.

Bestuur

Het stichtingsbestuur bestaat sinds 24 mei 2018 uit:

Contact met Nautin