Aanmelden als vrijwilliger bij Nautin


 

Wil je graag als vrijwilliger Nautin ondersteunen? Hierbij enige algemene informatie met betrekking tot het vrijwilligerschap.

Bijna alle werkzaamheden kun je uitvoeren op een tijdstip en locatie die jou het beste uitkomt. Communicatie geschiedt overwegend via mail, Skype, telefoon of welk medium jij het meest geschikt vindt op dat ogenblik. Er wordt een grote mate van zelfstandigheid van je verwacht. Eén keer per jaar wordt er een vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd op een voor iedereen zoveel mogelijk centraal gelegen locatie.

Op dit ogenblik hebben we de volgende onderwerpen die nog moeten worden aangevuld/ingevuld:  

Onderwerp

Omschrijving

Benodigde kennis

Gebiedsdeskundige Zuid Nederland Je houdt in de gaten of de boeien in jouw gebied op de juiste plek (blijven) liggen. Nautin beschikt daarvoor over uitgebreide brondocumentatie en tools om dit bij te houden. Lokale kennis van de vaargebieden in, met name, Zeeland is vereist. Verder is geen speciale kennis nodig. Je moet nauwkeurig kunnen werken. Je wordt ingewerkt.
     

 

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

*:
*:
:
: