Open CPN op laptop

met Windows of MacOS

Instructies voor Open CPN -11 : ENC Kaarten

 

 

 

RWS stelt via de site Vaarweginformatie

veel nuttige en handige kennis ter beschikking.

 

 

Voor deze instructie:

Klik op Elektronische Vaarkaarten

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld van de pagina Elektronische Vaarkaarten

 

De EU uitvoeringsverordening 909/2013 bepaalt dat elke beheerder van een vaarweg met klasse V of hoger een IENC moet produceren die voldoet aan de daarin beschreven richtlijnen. Op deze pagina kunt u alle nieuwste en beschikbare IENC’s van Nederland vinden.

 

Rijkswaterstaat produceert IENC’s voor alle hoofdvaarwegen in Nederland die bij hen in beheer zijn, dus ook van de

lagere scheepsklassen. De celindeling staat op de kaart die is toegevoegd in de zip-file.

 

Updatefrequentie

De updatefrequentie van Zeeland en Waddenzee (met diepte) is wekelijks. Van de rest van Nederland is dit, nu nog, minimaal eens per jaar. Waar nodig, bij grote (topografische) wijzigingen, zal een nieuwe editie gemaakt worden. In dynamische gebieden zal deze frequentie in de nabije toekomst ook wekelijks worden.

 

 

Door onder Downloads op het blauwe pijltje te drukken wordt de betreffende kaart in .zip formaat opgehaald

Pak het bestand uit met 7 zip (Zie Instructie 2) en plaats het bestand in de map C:\KaartenOCPN

Voeg het bestand toe aan Kaartbestanden in OpenCPN. (Zie Instructie 2)

Maak een nieuwe kaartgroep (Zie Instructie 2.1)

 

De kaart hiernaast toont een fragment van Nederland (excl Zeeland)

 

Boven de Afsluitdijk toont de kaart dieptes Het onderste deel toont geen dieptes.

 

 

De kaart is weer samengesteld uit delen.

Door met de muis op een groenbalkje aan de onderkant te gaan staan krijg je informatie over dat kaartdeel

 

 

Het gekozen deel kleurt paars.

In het tekstblokje is o.a. te zien dat

het kaartdeel is bijgewerkt op 12 augustus 2022

 

 

Dit kaartdeel toont het wad met dieptes. Het tekstvenster geeft aan dat de diepte gerekend wordt tot Mean Lower Low Water.

Dat is onjuist! Daar moet staan t.o.v. LAT Elementen zijn bijgewerkt tot 31 augustus 2023.

 

NB.

de download van deze kaart was op 9 sept 2023

RWS geeft niet aan wat er is bijgewerkt. Maar als je regelmatig over een bepaald stuk wad vaart zie je snel of daar iets is veranderd.

 

 
 

Een handige en snelle manier om wekelijks

een kaart van het wad op te halen is door gebruik te maken van

 

de plugin Kaart-downloader in OpenCPN.

(Zie Instructie 2.2 pag 4)

 

Kies in de Chart catalogue Netherlands Inlands ENC charts

(Geef zonodig weer een map op waar de kaart moet worden

geïnstalleerd.)

Kies Waddenzee met Diepte (zie hiernaast weeknummer etc)

-> Geselecteerde kaarten downloaden

-> Toepassen

-> OK

 

Het kaartdeel hiernaast toont dat in de (open geklapte) rechter hamburger ervoor gekozen is voor Toon kwaliteit kaart data.

Die wordt aangegeven met sterren in driehoekjes of balkjes. Hoe meer sterren (bijv zes in het Visjagergaatje) hoe betrouwbaarder de data zijn.

 

Informatie over een bepaalde plaats in een kaart

is ook te krijgen door op die plaats dubbel te klikken. zie de volgende pagina

 


 

 

 

 

 

De betekenis van de gebruikte 6-letter codes is op te zoeken op t IENC kennisportaal

(https://ienc-kennisportaal.nl/encoding_guide/encoding_guide.html#id-1.1.4.2.6)

 

 

 

 

Voorbeeld:

Update de wadden diepte kaart voordat je een tochtplan maakt.

 

Je kan heel vaak over “groen” varen. Helemaal als er nagenoeg geen golven en geen deining is. Dan

kan je de kielspeling immers op 0 zetten.

 

Maak een routeplanning en gebruik de minste diepte ( 70 cm droogvallend) in de tab Getij van Quicktide dicht bij de betreffende locatie (Wierbalg) en dag (13-09-2923) om te weten wanneer je kan passeren. Diepgang boot 1.00 speling 0. Dus minimum waterniveau schuiven op 1.70.

Quicktide geeft aan dat veilig passeren mogelijk is tussen 6 en 11 uur.