Hierbij wat tips en tricks om laseraltimetriefiles te verwerken tot KAP-files

Uitgangspunt is de laseraltimetriefiles van RWS, 2 meter resolutie, deze staan op servers van RWS

TBD

Als tool voor de processing gebruiken we QGIS, momenteel versie 3.4.2-Madeire.

De laseraltimetirefiles zijn in RD Amersfoort new, dit is geen zuivere oost-west/noord-zuid grid, daarom converteer ik het naar WGS 84 World Mercator of WGS 84 Pseudo mercator. (TBD is dit nodig?)
Dit betekent:
Alle lagen in QGIS laden, goede kleuren selecteren (Handigst is van een bestaand project-> laag rechter muistoets copy style, en dan weer paste style in het nieuwe project)
en stuk voor stuk saven als WGS 84 Mercator 
(Layer -> Save As)
Select Render image
Filename
CRS: WGS 84 Mercator
Deselect Add saved file to map
Extent: Current layer

Dit dus voor alle layers.

Stap 2

Al die gegenereerde tips van net in een nieuw project inladen
Voor elke laag:
Zet de schaal op 1:5000
Laag selecteren
project -> import/export -> export as image
Calculate from layer, selecteer layer
Save
filename as type png (Dat ook weer voor alle layers...)

Open OSGEO4w Shell (Start program -> onder QGIS)
Ga naar directory waar tiff staat
gdalinfo -json filename.tif
Dit geeft de WGS84 lat lon coordinaten
IMGKAP file.png Linksboven Rechtsonder file.kap

En klaar is klara